VOORWOORD

VERROT SYSTEEM

Werken zonder loon. Ondanks de aanhoudende strijd van onder andere de FNV en de SP hiertegen, is het nog steeds schering en inslag – want een fijn verdienmodel: bijstandsgerechtigden productieve arbeid laten verrichten ‘met behoud van uitkering’ oftewel: zonder loon. Gratis. Dit onder het mom van ‘(taal)stage’, ‘werkfit maken’, ‘re-integratie’, ‘tegenprestatie’ etcetera. Het gebeurt in veel gemeenten, maar in Amstelveen maken ze het wel heel bont. Hier kunnen bedrijven niet alleen bij de gemeente een ‘bestelling’ doen voor gratis arbeidskrachten in de vorm van bijstandsgerechtigden, de gemeente gaat nog een stap verder: als een bedrijf een ‘arbeidsgehandicapte’ wil (want subsidie!) krijgt een niet-arbeidsgehandicapte statushouder gewoon het label ‘arbeids­gehandicapt’ – zo ontdekten FNV-kaderleden Wil Roode en Sahra Awad die deze mensen bijstaan. Dat is driedubbel ‘winst’, voor het bedrijf dan: een volwaardige arbeidskracht die je geen loon betaalt, maar voor wie je wel subsidie krijgt. En nog goede sier maken ook: kijk mij eens goed arbeidsgehandicapten aannemen.

En ondertussen komen mensen die echt een arbeidshandicap hebben, zoals Tristan of gedeeltelijk zijn afgekeurd, zoals Margreet niet aan het werk. Ondanks de krappe arbeidsmarkt. Ik kan dan ook niet anders dan Wil Roode gelijk geven in haar conclusie: ‘Het is zo’n verrot systeem'. Onze strijd daartegen gaat dan ook onverminderd door. Op individueel niveau, zoals Wil en Sahra doen, en op landelijk niveau zoals in de werkgroep die een alternatief uitwerkt voor de onrechtvaardige Participatiewet die bovenstaande misstanden mogelijk maakt en zelfs op internationaal niveau, bij de VN waar de bond het onrecht in de WIA heeft aan­gekaart. Strijd je mee? Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden

Deel deze pagina