RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


WAJONGER HEEFT RECHT OP JONGGEHANDICAPTENKORTING

Alle jonggehandicapten die Wajonggerechtigd zijn, werkend of niet-werkend, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, een belastingvoordeel, tot hun AOW-leeftijd. In 2021 bedroeg de korting 761 euro.

Als je alleen een Wajonguitkering hebt, dan verrekent UWV de korting. Je hoeft dus niets te doen. Dat geldt ook als je een Wajong-uitkering hebt en daarnaast een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering. Als je werkt, heb je ook recht op de jonggehandicaptenkorting. Maar dit is iets complexer omdat er meerdere situaties mogelijk zijn. Kijk voor meer informatie op Jonggehandicaptenkorting. Als je de jonggehandicaptenkorting niet eerder aangevraagd hebt, dan kan je dat met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug aanvragen.


TOELAGE VOOR STUDENTEN MET EEN BEPERKING WORDT OVERAL GELIJK

Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoelage. Vanaf 18 jaar is die 150 euro per maand, vanaf 21 jaar wordt dat 300 euro. De wetswijziging is een initiatief van GroenLinks en de PvdA.

Jongeren met een beperking kunnen een toelage aanvragen, omdat ze meestal niet in staat zijn naast hun studie te werken, zoals studenten zonder beperking. De toelage verschilde echter nogal per gemeente, in de ene gemeente was-ie soms maar 30 euro per maand, in een andere 300 euro.

In 2018 kondigde het kabinet al aan dat de toelage een landelijke regeling zou worden, waarbij alle studenten boven de 21 jaar 300 euro per maand zouden krijgen. Maar die wetswijziging werd controversieel verklaard toen het kabinet demissionair werd. Studentenvakbond LSVB maakte zich daar boos over. Door een wetsvoorstel van GroenLinks en de PvdA wordt het nu alsnog geregeld.

Deel deze pagina