RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


‘SUPER SYRI KAN NU NAAR DE PRULLENBAK’

Nu ook de Autoriteit Persoons­gegevens (AP) zich heeft uitgesproken tegen de omstreden datakoppelwet Super SyRI kan de Eerste Kamer niets anders dan het wetsvoorstel definitief naar de prullenbak verwijzen. Dat stellen de FNV en Platform Burgerrechten in reactie op het advies.

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een wet aan voor vergaande datakoppeling: Super SyRI. Vervolgens trapte de Eerste Kamer in januari van dit jaar op de rem. Ze wilde eerst onder meer een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, die waakt over de privacy van burgers. ‘De toezichthouder bevestigt onze bezwaren’, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkerings­gerechtigden. ‘De voorzitter vergeleek Super SyRI met de toeslagenaffaire en ziet de noodzaak van een dergelijk systeem ook niet.’ Tijmen Wisman, voorzitter Platform Burgerrechten: ‘De toezichthouder geeft nu voor de derde keer aan dat dit wetsvoorstel ongrondwettelijk is. We hopen toch echt dat de Eerste Kamer dit advies ter harte neemt. Anders stappen we net als in 2020 naar de rechter.’ Toen dwongen onder andere de FNV en het Platform Burgerrechten via de rechter het einde van het minder vergaande SyRI (Systeem Risico Indicatie) af.  


WERKEN IN DE BIJSTAND WORDT (IETS) LONENDER

Werken in de bijstand wordt in sommige gevallen (iets) lonender. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die een bijstandsgerechtigd koppel aanspande tegen de gemeente Rotterdam.

De uitspraak van de CRvB, de hoogste instantie in sociale zekerheidskwesties, heeft betrekking op mensen die vanuit de bijstand gaan werken en daarmee een inkomen boven de bijstandsnorm verdienen. Volgens de gebruikelijke procedure, die de gemeente Rotterdam in deze zaak verdedigde, vervalt in dat geval het recht op de bijstand. Het inkomen uit werk komt immers boven de bijstandsnorm uit. Maar volgens de CRvB, die daarmee een uitspraak van een lagere rechter volgt, moet de gemeente eerst de vrijlating van inkomsten uit werk (25 procent van het salaris met een maximum van 221 euro per maand) van het inkomen aftrekken, en vervolgens het inkomen aanvullen tot bijstandsniveau voor maximaal een half jaar. Deze interpretatie van de wet maakt werken vanuit de bijstand iets aantrekkelijker. Althans, in de gevallen waar het inkomen iets boven de bijstandsnorm uitkomt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft negatief gereageerd op de uitslag. Zij voorziet dat door de uitspraak ICT-systemen en beschikkingen moeten worden aangepast en dat de uitgaven aan de bijstand zullen stijgen. De vereniging is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over de ‘ingrijpende gevolgen voor gemeenten'.

Deel deze pagina