IN ' T KORT

Nieuwsberichten voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden


‘SANCTIES EN SOLLICITATIEPLICHT WERKEN NIET’

Sporen sancties uitkeringsgerechtigden aan om harder op zoek te gaan naar werk? Nee, zegt de FNV al jaren (‘dus kap daar mee!’) Nee, bleek uit eerdere onderzoeken onder bijstandsgerechtigden en nee, blijkt nu ook uit onderzoek onder WW-ontvangers.

'De corrigerende effecten van sancties vallen eigenlijk best tegen', zegt onderzoeker Erik Bijleveld van de Radboud Universiteit tegen Binnenlands Bestuur. Samen met collega's van de Universiteit Utrecht en het UWV deed hij onderzoek onder ruim 50.000 WW-ontvangers die een sanctie (korting op de uitkering) of een waarschuwing hadden gekregen omdat ze minder dan de verplichte een keer per week hadden gesolliciteerd.

INTENSIEVER

De sanctie hielp wel om verdere overtredingen van de sollicitatieplicht te voorkomen, maar het zorgde er niet voor dat mensen intensiever op zoek gingen naar nieuw werk. Mensen die alleen een waarschuwing hadden gekregen, gingen juist wél vaker solliciteren. Geen van beide maatregelen maakte WW'ers overigens succesvoller op de arbeidsmarkt. Dat verbaast FNV-bestuurder Maaike Zorgman niet. ‘De veronderstelling dat als je meer solliciteert, je dan eerder een baan vindt, klopt niet. Het probleem ligt namelijk niet bij de werkzoekenden. Er zijn te weinig passende banen. Ook zijn er nog steeds werkgevers die geen ouderen of langdurig werkzoekenden aan willen nemen.’

HEROVERWEGEN

De resultaten geven aanleiding om de invulling van de sollicitatieplicht te heroverwegen, vindt ook onderzoeker Erik Bijleveld. ‘We weten al dat het aantal sollicitaties geen sterke relatie heeft met het vinden van een nieuwe baan. Dus waarom zou je willen sturen op dit aantal? Het is waarschijnlijk beter om de zorgvuldigheid en de kansrijkheid van sollicitaties te stimuleren. Dat kan door middel van coaching of training, maar ook door middel van een nieuwe belonings- of sanctiestructuur.’


Experiment in Amsterdam uitgebreid en verlengd

BIJVERDIEN­PREMIE IN DE BIJSTAND LOONT

Onder andere in Amsterdam ontvangen parttime werkenden in de bijstand een bijverdienpremie. Dit loont, blijkt uit onderzoek. Het is goed voor de eigenwaarde en de bestaanszekerheid. Bovendien stimuleert het mensen om (meer) te werken.

Binnen de regeling mogen bijstands­gerechtigden 30 procent van hun loon, tot maximaal 219 euro per maand houden. Omdat dit bedrag als premie, twee keer per jaar, wordt uitgekeerd heeft deze geen invloed op huur- en zorgtoeslagen en inkomsten­verrekeningen.

Uit een experiment met deze bijverdienpremie bleekt dat bijstandsgerechtigden het zien als waardering en erkenning voor hun werk. Bovendien levert het hen een belangrijk, en soms zelfs noodzakelijk, ‘extraatje’ op, bovenop de uitkering. En iets meer financiële armslag geeft rust. Daarnaast maakt de premie het voor mensen aantrekkelijker om (meer) te gaan werken, stellen onderzoekers Sandra Bos en Judith Elshout van de Hogeschool Amsterdam. ‘En wie meer dan zestien uur per week werkt, heeft drie keer zoveel kans om uit te stromen naar een reguliere baan dan mensen die niet of minder werken.’

Vanwege deze positieve resultaten komt in Amsterdam sinds maart dit jaar iedereen met bijstand en parttime werk in aanmerking voor de bijverdienpremie en is de regeling verlengd tot eind 2023.

Deel deze pagina