IN ' T KORT

Nieuwsberichten voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden


FNV: ‘AUTORITEIT PERSOONS­GEGEVENS MOET INGRIJPEN IN DRONTEN’

De gemeente Dronten schendt al jaren de privacy van bijstandsgerechtigden door gesprekken met hen op camera op te nemen. FNV Uitkerings­gerechtigden wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente op het matje roept. Zij heeft de privacywaakhond hier een brief over gestuurd.

‘Dat de gemeente deze gesprekken opneemt is een uiterst ingrijpend middel. Het is intimiderend en maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De mensen worden behandeld als potentieel verdacht, zonder dat daar aanleiding voor is’, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden.

DIRECT STOPPEN

De Autoriteit Persoonsgegevens moet de gemeente sommeren om direct te stoppen met het maken van beeld- en geluidsopnames, want dat is in strijd met de wet (de AVG), aldus de bond. Van der Pligt: ‘De gemeente zegt dat ze de opnames maken voor de veiligheid van de gemeenteambtenaren, maar ze kan niet uitleggen waarom dit noodzakelijk is'.

LANDELIJK PROBLEEM

Het voorbeeld van de gemeente Dronten staat niet op zichzelf. De FNV en platform Burgerrechten signaleren al langer dat een flink aantal overheden en publieke autoriteiten wegkomt met allerhande privacyschending. Van der Pligt: ‘Het is daarom van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu in dit dossier handhavend optreedt en een breder signaal afgeeft. Sterker nog; overheden die op zo’n manier omgaan met hun meest kwetsbare burgers, zouden daar niet onbestraft mee moeten wegkomen.'

Een pdf van de brief kun je hier downloaden.


Gemeenteraadsverkiezingen

FNV KOMT MET PLAN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 presenteert de FNV een pakket aan actiepunten voor gemeentelijke armoedebestrijding. Zo roept de bond (toekomstige) gemeenten op om gemeentelijke belastingen voor een bredere groep kwijt te schelden, de bijzondere bijstand ruimhartiger in te zetten en meer bijverdiensten voor mensen in de bijstand toe te staan.

Het plan werd gepresenteerd op Wereldarmoededag, zondag 17 oktober. 'Armoede wordt in Nederland bestraft, terwijl we juist de oorzaken aan moeten pakken’, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong tijdens een manifestatie in Groningen. ‘Mensen hebben recht op bestaanszekerheid.’ Meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede, onder wie 300.000 kinderen,

MINIMUMLOON

De FNV pleit in de landelijke politiek voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, met behoud van de koppeling aan bijstand en AOW, om de structurele oorzaken van armoede te bestrijden. 'Maar zolang dat nog niet geregeld is in Den Haag, biedt dit plan een aantal punten waar gemeenten iets aan kunnen doen', zegt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden. 

BIJZONDERE BIJSTAND

De bond roept gemeenten op om onder andere de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor meer inwoners mogelijk te maken. Ook moet werken in de bijstand meer opleveren: de bond pleit ervoor dat gemeenten 400 euro per maand aan bijverdiensten toestaan. Daarnaast moet de bijzondere bijstand breder worden ingezet, vindt de FNV. Bijvoorbeeld om onvoorziene medische kosten of de eigen bijdrage voor de sociale advocatuur te dekken. Voor chronisch zieken en gehandicapten is er behoefte aan categoriale bijzondere bijstand. Een pdf van het hele plan kun je hier downloaden.

Deel deze pagina