GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

VERANDERING BEGINT LOKAAL

Tekst Andrew Groeneveld Beeld Marijn van der Waa

‘LOKAAL HEB JE DE MEESTE INVLOED EN IS HET RESULTAAT TASTBAARDER’

Krijgt jouw gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen een socialer gezicht? Wel als het ligt aan de actieve leden van de FNV bij jou in de buurt. Zij hebben vaak invloed op het beleid en maken verschil. Twee kaderleden vertellen hoe dat werkt.

Het zijn vrijwilligers en ze doen vaak onzichtbaar hun werk. Op straat, in de buurten, in talloze vergaderzalen en in de wandelgangen van het stadhuis. Vertegenwoordigers van FNV Uitkeringsgerechtigden volgen het sociale beleid van een gemeente op de voet. Als het moet, zetten ze hete hangijzers via hun netwerk of tijdens speciale evenementen op de lokale politieke agenda. Denk aan zaken als armoedebestrijding en de positie van mensen met een uitkering.

OP DE AGENDA

Een van de actieve kaderleden is Ria Botter (69). Zij organiseert in Zwolle om de vier jaar een verkiezingsavond, waar iedere keer veel kandidaat-raadsleden en bestuurders op afkomen.

Vier jaar geleden was het thema armoedebestrijding. Botter en haar collega’s zetten ervaringsdeskundigen op het spreekgestoelte en maakten duidelijk dat in de stad veel te verbeteren viel. Ze zegt: ‘Ik durf te stellen dat wij het onderwerp zo echt op de agenda hebben gekregen. Inmiddels is Zwolle een behoorlijk sociale stad geworden en is er veel overleg over wat aan de armoedesituatie kan worden gedaan.’

TEGEN ONRECHT

Haar inzet komt niet uit de lucht vallen. Botter werkte op jonge leeftijd in een kindertehuis. Het maakte diepe indruk. Later, onder andere in de hulpverlening aan drugsverslaafden en randgroepjongeren, verdiepte bij haar de weerzin tegen onrecht. ‘Voor mij is dit kaderwerk een manier om onrecht in mijn directe omgeving aan te pakken, maar ook om leuke dingen te kunnen organiseren. Het werk voor de bond begint voor mij lokaal; daar heb je de meeste invloed en is het resultaat tastbaarder.’

Ria Botter: ‘Voor mij is dit kaderwerk een manier om onrecht in mijn directe omgeving aan te pakken’

Foto: Jeannette Schols

‘IK GA ER NIET VANUIT DAT IK DE WERELD KAN VERANDEREN’

BRUGGEN

Haarlemmer Frits de Vries (78) maakte ook al indrukwekkend veel kilometers in het lokale vakbondswerk. Hij houdt er niet van om zich daarover op de borst te kloppen. Wat telt, zegt hij, zijn concrete resultaten. Niet belangrijk doen en een beetje relativeren; dat is hoe De Vries onvermoeibaar zijn bondswerk doet. In Haarlem en omgeving is hij een bekend gezicht en laveert hij tussen ambtenaren, bestuurders, adviesorganen en gewone burgers. Zo slaat hij bruggen en zorgt hij ervoor dat de stem van mensen met een uitkering wordt gehoord.

Je moet, stelt De Vries, realistische doelen hebben. En niet om de haverklap boos worden, ook al maak je van dichtbij mee hoe mensen door de tentakels van de overheid worden vermorzeld. ‘Het raakt me natuurlijk wel, maar ik ben geen activist. Ik ga er niet vanuit dat ik de wereld kan veranderen. Als je boos wordt, krijg je niks voor elkaar, dan ben je alleen maar teleurstelling aan het organiseren.’

KOLOSSAAL NETWERK

De Vries kreeg het bondwerk van huis uit mee en werd al lid toen hij op zijn zestiende als loodgieter aan de slag ging. Er volgde een enkele vakbondsactie, hij bezocht eens een vergadering, volgde een cursus, zo rolde hij erin. Hij is inmiddels al lang met pensioen, maar beschikt nog altijd over een kolossaal netwerk dat hij zorgvuldig onderhoudt. Het is de manier om invloed te hebben, zegt hij.

Nu en dan belt een gekozen bestuurder hem om te vragen hoe hij ergens over denkt. Soms is het andersom en belt hij een ambtenaar of spreekt hij een wethouder aan om een zaak vlot te trekken van iemand, die in zijn ogen onheus bejegend wordt.

De formele en informele invloed maken het vakbondswerk lokaal belangrijk, zegt hij. ‘Je moet mensen kennen en ondertussen je handen vrijhouden. Ik heb me nooit bij een politieke partij aangesloten, dan ben je aan standpunten gebonden. Met de standpunten van het FNV heb ik geen probleem. Die overstijgen de politiek.’

OPTIMISTISCH

Met het oog op de verkiezingen zal vooral het FNV Tienpuntenplan en het plan voor lokale armoedebestrijding (pdf) onder de aandacht worden gebracht. Ria Botter is optimistisch over wat de bond kan bereiken. ‘Onze kaderleden hebben contact met de bestuurders. En ieder kwartaal zitten we met alle betrokken organisaties rond de tafel. Je bespreekt zaken en dat is winst. We hebben invloed.’

Volgens Frits de Vries is het belangrijker dan ooit dat de FNV ook lokaal zijn stem laat horen. ‘Omdat steeds meer aan gemeenten is overgedragen, met alle gevolgen van dien. Denk aan de Participatiewet, de stapeling van WMO-kosten, het hele mondkapjesgedoe dat voor minima onbetaalbaar is, noem maar op. Hoe besteedt jouw gemeente het geld voor armoedebestrijding? Daar kun je lokaal bovenop zitten en iets mee doen.’

Frits de Vries: ‘Het raakt me natuurlijk wel, maar ik ben geen activist’

Foto: Ron Pichel

Deel deze pagina