RECHT & KROM

BONUS VOOR WERKENDE WAJONGER

Ben je Wajonger en al lange tijd aan het werk bij dezelfde werkgever? Of lever je uitzonderlijke prestaties? Dan kan je werkgever je een bonus geven. Tip: Als de bonus wordt aangemerkt als eindheffingsloon, wordt-ie niet verrekend met je uitkering. Meer weten? Kijk – en attendeer je werkgever – op deze site van de Rijksoverheid.

Werken zonder loon

FNV VERLIEST CASSATIEZAAK, MAAR STRIJD GAAT DOOR

De FNV is zwaar teleurgesteld dat ook de hoogste rechter de loonvorderingseis heeft afgewezen van een FNV-lid dat een jaar lang zonder loon bij de gemeente Amsterdam moest werken.

P-WET STRENGER BIJ FRAUDE EN SOEPELER BIJ VERGISSINGEN

De Participatiewet wordt gewijzigd. Wie een uitkering aanvraagt maar ook nog een vordering van een gemeente heeft vanwege fraude, maakt minder kans op een positief besluit. Daarmee wordt de wet strenger, maar tegelijk heeft de Kamer ervoor gezorgd dat de wet minder streng wordt voor mensen die per ongeluk hebben gefraudeerd.

AFGEWEZEN VOOR DE WAJONG 2015? PROBEER HET OPNIEUW!

Ben je afgewezen voor de Wajong 2015 omdat je volgens het UWV ondanks je handicap, ziekte of beperking nog ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ hebt? Dan kan je een jaar later opnieuw een aanvraag indienen. Weer afgewezen? Je kan het tot vijf jaar na je eerste aanvraag jaarlijks opnieuw proberen.

DAKLOZE HEEFT TOCH RECHT OP VOLLEDIGE BIJSTAND

Wie als dakloze verblijfskosten maakt, heeft recht op een normale bijstandsuitkering. Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam kan ook gevolgen hebben voor dak- en thuislozen elders in het land. Vrijwel overal krijgen zij minder dan een reguliere bijstandsuitkering.

MINDER WIA-INSTROOM DOOR LOONSANCTIE

Verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer, de zogenoemde ‘loonsactie’, leidt onder andere tot hogere werkhervatting en minder WIA-instroom. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV en Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.