IN 'T KORT

GEGOOCHEL MET CIJFERS BANENPLAN

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid meldde trots dat er de afgelopen jaren 53.000 mensen met een beperking aan een baan zijn geholpen. Uit een herberekening blijkt echter dat het maar om 12.000 mensen gaat. Hoe kan dit?

STEEDS MEER STEUN VOOR HOGER MINIMUMLOON

De FNV-campagne Voor 14 begint steeds meer vruchten af te werpen. Inmiddels pleiten politieke partijen van links tot rechts in hun verkiezingsprogramma’s voor een verhoging van het wettelijk minimumloon.

'SCHAF DE KOSTENDELERSNORM AF'

De FNV krijgt ook steeds meer steun voor haar pleidooi voor afschaffing van de kostendelersnorm, onder andere vanuit de vier grote steden. Samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft de bond een manifest opgesteld en aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

PVDA VINDT EIGEN PARTICIPATIEWET MISLUKT

Eerder al erkende de PvdA dat het een fout was om de Sociale Werkbedrijven te sluiten en nu meent de partij, in navolging van de FNV, dat de Participatiewet is mislukt. ‘Het wantrouwen is de grootste fout’, zegt Tweede Kamerlid en oud-FNV-bestuurder Gijs van Dijk in een interview in Trouw.

NIBUD: VERHOOG BIJSTAND EN MINIMUMJEUGDLOON

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon, en help gemeenten om ruimhartiger te kunnen zijn. Dit zegt Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten.

'MENSEN IN DE BIJSTAND KRIJGEN NIET DE HULP DIE ZE NODIG HEBBEN'

De huidige praktijk van ‘kansrijken zinloos achter de broek zitten en kansarmen aan hun lot overlaten’ biedt volgens bijzonder hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer geen antwoord op 'het drama van de bijstand'. Het hoofddoel moet volgens haar niet betaald werk zijn, maar volwaardig burgerschap.