VOORWOORD

STRIJD JE MEE?

Beeld Jeannette Schols

Dit magazine van FNV Uitkeringsgerechtigden staat in het teken van (onze evaluatie van) de Participatiewet. Dat deze wet, in de woorden van FNV vicevoorzitter Kitty Jong, ‘weinig reden tot vreugde geeft’, zal niet verbazen.

De enquête en de bijeenkomsten die FNV Uitkerings­gerechtigden overal in het land heeft gehouden, leverden tientallen schrijnende verhalen op. Van onterecht opgelegde sancties, van werken zonder loon, van kleinerende en intimiderende bejegening. Van veel mensen ook, met en zonder arbeidsbeperking, die ongewild langs de kant staan.

De P-wet leidt ook tot enorme verschillen tussen gemeenten, zo ontdekte socioloog Melissa Sebrechts. En daarmee dus tot rechtsongelijkheid. En van maatwerk komt vrijwel nergens iets terecht.

Maar hoopvolle verhalen zijn er ook, van mensen die het niet meer pikken, zoals de bijstandsgerechtigden in Zaanstad die een actiecomité hebben gevormd met onder andere de FNV. Van dappere mensen die het er niet bij laten zitten, zoals Monique die met haar advocaat zorgde voor een belangrijke overwinning voor iedereen die te werk wordt gesteld in een gesubsidieerde nepbaan: dit kan niet worden aangemerkt als reguliere arbeid.

Maar het zijn nog slechts enkelen, helaas, die de moed, de middelen en het uithoudingsvermogen hebben om de strijd aan te gaan. Begrijpelijk, maar ook frustrerend, want we weten het allemaal – en velen zeggen het ook weer in dit nummer: alleen met z’n allen kunnen we een vuist maken.

Wij strijden voor een betere, rechtvaardigere wet. Doe je mee? De enquête invullen kan nog tot 1 januari 2020 op: www.fnv.nl/pwet

HARRY ORTMANS
Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden