BERICHTEN

IN 'T KORT

Gezocht: CLIËNTENRAADSLEDEN UWV

Heb je een uitkering via het UWV of ben je als werk-zoekende ingeschreven bij het UWV? En kan en wil je in teamverband de collectieve belangen van uitkerings-gerechtigden behartigen? Dan ben je wellicht de juiste vrouw of man om namens de FNV in de cliëntenraad van het UWV zitting te nemen.

Tekort verzekeringsartsen
HONDERDEN MENSEN GEDUPEERD

Mede door het tekort aan verzekeringsartsen, hebben 174 mensen hun volledige inkomen verloren als gevolg van een onjuist uitgevoerde arbeidsongeschiktheids-keuring door het UWV, district Noord. Daarnaast krijgen 301 mensen hierdoor een lagere IVA-uitkering.

FNV:
‘BEHOUD SW-BEDRIJF SOWECO’

Het Twentse SW-bedrijf Soweco wordt bedreigd met sluiting, zeer tegen de zin van de medewerkers. De FNV steunt hen in hun strijd voor behoud van het goedlopende SW-bedrijf, onder ander met een petitie.

MEER KLIKLIJNEN BIJSTANDSFRAUDE

Nederlanders klikken steeds meer over elkaar bij de overheid. Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is sinds 2013 verdrievoudigd, van 44 naar 149 nu. Daar komen jaarlijks minimaal 9000 ‘tips’ binnen, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

MINDER TEGENSTANDERS VOOR EEN BASISINKOMEN

Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald; van 45 naar 37 procent. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 2.262 Nederlanders in opdracht van de Vereniging Basisinkomen.