FNV MOMENT

VISSEN VANGEN

Onder toeziend oog van onder andere Kitty Jong (met pet) vangt Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP, een ‘grote vis’, oftewel: een grote fraudeur. Met deze actie protesteert de FNV tegen het fraude-opsporingssysteem SyRI.