VOORWOORD

KNEITERRECHTS

Met Carola Schouten als minister van Participatie, armoede en pensioenen lijkt er – eindelijk – een andere wind te waaien in politiek Den Haag. De toon is in elk geval anders. Schouten rept over vertrouwen in plaats van wantrouwen en over maatwerk. Om dat te bevorderen heeft ze enkele versoepelingen in de Participatiewet aangekondigd, zoals rond bijverdienen en het ontvangen van giften en cadeaus. En niet elk foutje van een bijstandsgerechtigde moet worden aangemerkt als fraude. Mooie woorden en voornemens, vindt ook de bond. ‘Maar ook een beetje mager’, zegt Maureen van der Pligt. ‘We hadden veel meer verwacht.’ De bond laat het er dan ook niet bij zitten. In oktober bespreekt de Tweede Kamer de plannen van de minister en in de aanloop daarnaar toe zal de FNV luid en duidelijk van zich laten horen, want de wet moet minder streng én de uitkeringen omhoog. Van der Pligt: ‘De nood wordt nu echt acuut. Komende winter raken mensen serieus in de problemen.’

Ook de wetswijziging die bedrijfsartsen en arbodiensten meer te zeggen geeft over ziekte en re-integratie heeft onze aandacht, want die betekent een verslechtering voor zieke werknemers. Behandeling in de Tweede Kamer is dankzij de FNV al uitgesteld, maar we zijn pas tevreden als uitstel afstel wordt. Daarnaast trekt de bond komende tijd ten strijde tegen gemeenten die met allerlei systemen (met name arme en kwetsbare) burgers begluren en ongegrond als ‘verdacht’ aanmerken.’ Kortom: de zomer was heet, maar als het aan de bond ligt, wordt het ook een hete herfst. Want, in de woorden van Maureen van der Pligt: ‘Carola Schouten mag dan van goede wil zijn, ze zit wel in een kneiterrechts kabinet dat niet veel anders is dan de voorgaande kabinetten Rutte.’ Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden

Deel deze pagina