RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.

‘BREED OFFENSIEF’ VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING AANGENOMEN

Ruim twee jaar na de indiening van het zogenaamde 'breed offensief', een pakket aan maatregelen dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet bevorderen, gaat de Tweede Kamer akkoord met de voorstellen.

Een van de maatregelen is een ‘aanvraagrecht’ voor persoonlijke ondersteuning vanuit de gemeente. Ook komt er een regeling om inkomsten uit werk vrij te laten, dat wil zeggen dat niet alle inkomsten worden gekort op de uitkering, voor een periode van één jaar, met mogelijke verlenging. Daarnaast hoeven jongeren met een arbeidsbeperking niet langer vier weken naar werk te zoeken voordat een uitkering kan worden toegekend.

De herziening zou de regels eenvoudiger moeten maken, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat de uitvoering juist complexer wordt. Ook komt er geen extra geld, en dat is wel nodig volgens de VNG om meer inwoners met een beperking aan het werk te helpen. De FNV deelt deze zorg.

MINISTER WIL OVERSTAP VAN EN NAAR BESCHUT WERK MAKKELIJKER MAKEN

Het moet voor mensen met een beschutte baan makkelijker worden om over te stappen naar een garantiebaan of reguliere baan. En vice versa. Nu is daar nog een inhoudelijke beoordeling van het UWV voor nodig. Als het aan minister Schouten ligt, komt die stap te vervallen.

De minister wil de overstap versimpelen door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk. Zij heeft daarvoor een internetconsultatie georganiseerd: tot 5 september kon op de voorstellen worden gereageerd. Ook de FNV heeft dat gedaan

Perverse prikkel

De bond staat op zich positief tegenover het vereenvoudigen van de overstap, maar vraagt zich wel af welk probleem hier wordt opgelost aangezien niet veel mensen die een indicatie voor beschut werk hebben, aan het werk zullen kunnen in een garantiebaan (voor mensen met een indicatie voor het doelgroepenregister) of in een reguliere baan.

Liever ziet de bond dan ook dat de minister zich hard maakt voor een toename van het aantal beschutte werkplekken: tot nu toe is de taakstelling hiervoor nog nooit gehaald! Een van de redenen is volgens gemeenten dat de financiering ontoereikend is. De bond vreest dan ook dat door deze wijziging een perverse prikkel voor gemeenten kan ontstaan om mensen met een indicatie voor beschut werk toe te leiden naar een garantiebaan (waarvan de financiering beter is gedekt). Daarvoor moet nadrukkelijk worden gewaakt, aldus de FNV.

Deel deze pagina