IN 'T KORT

Nieuwsberichten voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden.

STRENGE SOCIALE ZEKERHEID ‘ONTWRICHT’ LEVENS

De sociale zekerheid is onnodig hardvochtig. De FNV roept het al jaren, maar nu concluderen ook onafhankelijke onderzoekers het. ‘Hardvochtige effecten’ in de sociale zekerheid zorgen voor ontwrichte levens, gevoelens van machteloosheid en wantrouwen richting de overheid. Een fundamentele herziening van het stelsel is nodig.

Onderzoekers van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht onderzochten de knelpunten in de sociale zekerheid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een van hun conclusies: er wordt te veel verantwoordelijkheid van burgers zelf verondersteld, waardoor uitkeringsontvangers door een klein foutje al in financiële problemen kunnen komen.

Fundamentele aanpassingen

De overheid zou volgens de onderzoekers een meer realistisch mensbeeld moeten hanteren, dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook moet de ruimte om af te wijken van sancties in schrijnende gevallen sterker worden verankerd in wetgeving en uitvoering. Minister Schouten heeft hier al een begin mee gemaakt. De onderzoekers stellen echter ook: die hardvochtige effecten zijn niet op te lossen door maatwerk in de uitvoering. De problemen zijn structureel en vragen om een fundamentele aanpassingen in zowel wetgeving als uitvoering.

WEER TE WEINIG OVERHEIDSBANEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

De overheid is er vorig jaar opnieuw niet in geslaagd het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. De teller bleef steken op een kleine 12.000, waar dat er 20.000 hadden moeten zijn. Dat heeft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer laten weten.

Overheid en bedrijfsleven spraken negen jaar geleden in de zogenoemde Banenafspraak af dat er in de jaren tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij moeten komen voor mensen met een beperking. Het bedrijfsleven hield zich sinds 2013 steeds aan de afspraak, en deed dat vorig jaar met bijna 61.000 banen opnieuw, maar de overheid haalde het eigen quotum de afgelopen jaren steevast niet.

Deel deze pagina