RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


BIJ GEDWONGEN OPNAME TOCH RECHT OP BIJSTAND

Bij gedwongen opname in een psychiatrische kliniek, mag een bijstandsuitkering niet langer worden stopgezet. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze wijziging in de Participatiewet.

Onder de kop: ‘De bijstand stoppen van psychiatrisch patiënten, wie bedenkt dat?’ vestigden drie psychiaters dit voorjaar de aandacht op de onrechtvaardigheid in de Participatiewet dat wie gedwongen wordt opgenomen zijn of haar bijstandsuitkering kan verliezen.

STIGMATISEREND

Principieel onjuist, discriminerend en stigmatiserend noemden de psychiaters het dat voor deze mensen blijkbaar niet dezelfde regels gelden als voor mensen die een medische behandeling in het ziekenhuis moeten ondergaan, of vrijwillig worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, maar dat voor hen dezelfde regels gelden als voor gedetineerden.

SCHULDEN

Daarnaast leidt het volgens hen tot onnodige bureaucratie en (extra) geldproblemen bij deze toch al niet ‘als vermogend bekendstaande’ mensen. ‘Ze moeten dan, als ze zijn opgenomen, zelf bijzondere bijstand aanvragen. Hoe doe je dat, als je helemaal in de war bent en niet bij je papieren kunt omdat je in de kliniek zit?’ schreven de drie psychiaters in een open brief in het Parool. 'Een gedwongen opname kan enkele dagen, weken of maanden duren. Zelfs als het patiënten lukt om de bijzondere bijstand aan te vragen, krijgt de gemeente zes tot acht weken om deze toe te kennen. Hoe betalen ze intussen de huur, hun zorgverzekering? En hoe lang duurt het voordat hun normale bijstand weer wordt herstart, nadat ze uit de kliniek zijn ontslagen? Zo stuur je ze met schulden terug naar huis.’

SUCCES

In eerste instantie riepen de psychiaters de gemeente Amsterdam op deze bepaling in de Participatiewet niet uit te voeren. Maar hun brief bereikte ook de Tweede Kamer en had daar snel succes: een meerderheid steunde een voorstel om de wet op dit punt aan te passen.


ONTSLAGEN STEWARDESS WINT UITKERINGSZAAK OVER GIF IN CABINELUCHT

Een rechter heeft voor het eerst het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan een oud-werknemer in de luchtvaartindustrie die zegt te lijden aan het aerotoxisch syndroom.

Het gaat om de oud-stewardess Evelyn van den Heuvel. In 2011, ze was toen 26 jaar, kreeg ze voor het eerst klachten: hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, slechte concentratie. Dat werd van kwaad tot erger, tot zelfs uitval in handen en benen. Van de Heuvel vermoedt al snel een verband met de‘vieze cabinelucht’, want buiten het vliegtuig voelt ze zich beter. Dat er giftige stoffen van verbrande olie uit de vliegtuigmotoren in het lichtcirculatiesysteem terecht komen, is bekend. Maar dat, en in hoeverre mensen er ziek van kunnen worden is omstreden; het aerotoxisch syndroom is niet erkend.

GEEN BAAN, GEEN GELD

Van den Heuvel wil niet meer vliegen en krijgt voor minder uren, vervangend administratief werk ‘aan de grond.’ Ze knapt op, heeft minder hoofdpijn, maar is nog wel snel moe en ongeconcentreerd. In 2016 verklaart het UWV haar desondanks honderd procent arbeidsongeschikt. Als ze vervolgens weigert weer fulltime te gaan werken, wordt ze door KLM op staande voet ontslagen. Van het UWV krijgt ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. ‘Dan is dus je gezondheid naar de knoppen, ben je je baan kwijt en heb je geen geld’, verklaart ze in diverse media waar ze haar verhaal doet.

RECHTER

Van den Heuvel laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. De rechtbank in Rotterdam verklaart haar eind 2019 voor 30 uur arbeidsgeschikt. Nog steeds niet genoeg voor een WIA-uitkering. Ze gaat in beroep en krijgt van de meervoudige kamer van de Centrale Raad van Beroep dit voorjaar uiteindelijk deels gelijk: De Raad laat de oorzaak van haar gezondheidsklachten in het midden, maar draagt het UWV wel op een nieuw besluit te nemen op basis van 21 uur arbeidsgeschiktheid. Daarmee is Van den Heuvel de eerste ex-werknemer uit de luchtvaart die het recht op een WIA-uitkering heeft verworven op basis van het aerotoxisch syndroom.

Deel deze pagina