RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


WERKEN ZONDER LOON

RECHTER: WERKSAAM MOET FNV INFORMATIE VERSTREKKEN

Participatiebedrijf WerkSaam Westfriesland moet voor half oktober de door de FNV gevraagde gegevens over ‘werken zonder loon’ aan de bond overhandigen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald in een door de bond aangespannen zaak.

Het was voor het eerst dat de FNV over dit onderwerp naar de rechter stapte. De bond had al in 2018 in een Wob-verzoek om informatie gevraagd over de re-integratietrajecten van WerkSaam die volgens de FNV neerkomen op werken zonder loon.

MISBRUIK

‘Het werk van deze uitkerings­gerechtigden is veelal gelijk aan het werk van betaalde krachten’, stelt Déjo Overdijk, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. ‘Alleen doen zij het onbetaald, met behoud van uitkering. Daarmee wordt misbruik gemaakt van de positie van uitkerings­gerechtigden. Bovendien is het verdringing van betaald werk en dat kan leiden tot oneigenlijke concurrentie tussen bedrijven.’ 

CONCREET

De bond wil concrete informatie ontvangen over bedrijven waar uitkeringsgerechtigden werk(t)en, hun werkzaamheden en hoeveelheid uren. Overdijk: ‘Ook willen we weten hoeveel mensen dankzij dit gratis werk een vaste baan hebben gekregen, want WerkSaam heeft altijd gezegd dat dit gratis werk moet leiden tot vaste banen.’ Volgens het participatiebedrijf is die specifieke informatie er niet. ‘Onzin’, zegt Overdijk: ‘Er zijn jaarrapportages met percentages, dus dan kun je ook concrete aantallen noemen’.

OM TAFEL

Omdat de bond en WerkSaam er niet uitkwamen, en de informatie almaar niet kwam, stapte de FNV uiteindelijk naar de rechter. En die stelt nu dus dat WerkSaam voor half oktober met de gevraagde informatie over de brug moet komen. Daarvoor gaan beide partijen binnenkort nogmaals om de tafel.


RAAD VERLAAGT BOETE IN ‘BOODSCHAPPEN­ZAAK’ WIJDEMEREN

De bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren die boodschappen kreeg van haar moeder, hoeft de gemeente geen 7000 euro terug te betalen, maar iets meer dan 2.800 euro. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale voorzieningen, bepaald.

Het maakte vorig jaar heel wat los: de hoge boete die een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren kreeg omdat haar moeder jarenlang wekelijks een tas met basale inkopen voor haar kocht. De gemeente wilde ruim 7000 euro terug hebben, de geschatte waarde van de boodschappen.

VERONTWAARDIGING

Tot in de Tweede Kamer klonk de verontwaardiging, waarbij veel partijen voor het gemak even waren vergeten dat ze zelf de strenge wetgeving hadden bedacht, of er toch op z’n minst mee hadden ingestemd. ‘Meer maatwerk’ en ‘De menselijke maat’ klonk het nu opeens. Voor FNV Uitkeringsgerechtigden was de zaak reden om in een nieuwe publicatie (pdf) opnieuw de aandacht te vestigen op het strenge onrechtvaardige en onduidelijke boete- en sanctiesysteem in de Participatiewet.

RECHTER

De vrouw zelf stapte naar de rechter. Die stelde de gemeente in het gelijk. Door niets over de boodschappen te vermelden, zou de vrouw haar inlichtingenplicht hebben geschonden. De vrouw ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. Ook de Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt de gemeente in het gelijk: de vrouw had moeten melden dat ze ‘structureel en substantieel gedurende een lange periode levensmiddelen en verzorgingsproducten’ van haar moeder ontving. De gemeente kon volgens het CRvB vervolgens op basis van de Participatiewet niet anders dan een bedrag terugvorderen. Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden, is niet verbaasd over de uitspraak die volgens haar eens te meer bewijst dat de Participatiewet op de schop moet te beginnen met het ‘afschaffen van hardvochtige boete- en sanctiebeleid.’

KOSTEN

De Raad schroeft wel het bedrag terug tot ruim 2800 euro omdat de gemeente niet afdoende heeft kunnen bewijzen dat de vrouw al sinds 2015 wekelijks boodschappen van haar moeder ontving. Ook moet de gemeente de vrouw een schadevergoeding van 200 euro betalen wegens onrechtmatig huisbezoek. En de gemeente moet haar proceskosten vergoeden.


INITIATIEFWET TEGEN KINDER­ARMOEDE IN DE MAAK

PvdA en ChristenUnie willen het kabinet wettelijk verplichten de kinderarmoede in Nederland terug te dringen. Kinderarmoede is volgens hen ‘een stille ramp waarover te weinig wordt gesproken.’

Gijs van Dijk (PvdA) en Don Ceder (ChristenUnie) hebben een initiatiefwet aangekondigd waardoor het kabinet de kinderarmoede in 2030 ten minste moet halveren ten opzichte van 2018. Volgens het CBS leeftden toen ruim een kwart miljoen kinderen in een gezin met een laag inkomen. Dat is een kleine 8 procent van alle kinderen in Nederland.

AANDACHT

Door de verplichting wettelijk vast te leggen, moet het kabinet zich ‘maximaal inspannen’ om armoede onder kinderen omlaag te krijgen, aldus Ceder van de ChristenUnie. Dat het kabinet hier jaarlijks over moet rapporteren, een ander punt in de initiatiefwet, maakt het volgens hem mogelijk ‘om sowieso elk jaar aandacht te hebben voor kinderarmoede’. Uiteindelijk moet het aantal kinderen dat opgroeit in armoede omlaag naar nul, vinden de twee partijen.

Bron: Nederlands Dagblad

Deel deze pagina