TAILSCO

Acties tegen distributeur Tailsco

HONDS BEHANDELD

Tekst Andrew Groeneveld Beeld Jeannette Schols

‘MENSEN WORDEN TOEGESCHREEUWD EN GECOMMANDEERD. PURE INTIMIDATIE’
‘HET ZIJN WERKENDE ARMEN. HET IS ERG LELIJK ALLEMAAL’

Het leek een mooi idee: mensen in de bijstand aan een baan helpen bij Tailsco, de nieuwe distributeur van hondenvoer in Amstelveen. Maar het bedrijf blaft tegen de werknemers en geeft ze minder dan het minimum. FNV Uitkerings­­gerechtigden is woedend en voert actie.

Stel, je hond is kieskeurig en blieft alleen brokjes-op-maat. De machines van het Britse Tailsco maken dan voor jouw viervoeter een persoonlijke mix en sturen die naar het baasje. De online service is populair. Kort na de start in 2020 moest de nieuwe vestiging in Amstelveen al met een derde machine worden uitgebreid.

KLACHTENREGEN

Maar ondertussen regent het bij de bond klachten over de werkomstandigheden en de beloning. Voor het sjouwen van de zakken met voer worden onder andere goedkope Oost-Europeanen ingezet en mensen uit de bijstand. Deze laatste groep is door de gemeente Amstelveen ‘bemiddeld’. Zij doen het zware werk voor minder dan het minimumloon. De werknemers hebben bovendien geen cao, geen pensioenregeling, geen vakantiedagen en geen toeslag voor onregelmatig werk of overwerk. De reis naar het afgelegen pand moeten ze zelf betalen. Verder is er bij het bedrijf geen fatsoenlijk functiesysteem. Zo kan het gebeuren dat je als researcher wordt aangenomen en vervolgens bij de schoonmakers wordt ingedeeld.

Uit angst voor represailles durven de werknemers alleen anoniem hun verhaal te doen. Een van hen zegt: ‘Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Het tempo is bijna onmenselijk. Elke keer als iets fout gaat is het jouw schuld. Naar vragen of opmerkingen wordt totaal niet geluisterd.’

GROTE BEK

Iedereen die klaagt, krijgt van leidinggevenden een grote bek. Ook wordt er loon ingehouden en gedreigd met boetes als targets niet worden gehaald. Die ‘boetes’ kunnen oplopen tot tienduizend euro. Blijf je klagen over de hondse behandeling, of schakel je de bond in, dan hoef je de volgende dag niet meer terug te komen. De sfeer op de werkvloer is ronduit beroerd, vertelt een van de werknemers. ‘De managers schreeuwen naar mij en mijn collega’s. Eentje is echt agressief en intimiderend. Hij heeft net promotie gekregen. Dat voelt heel slecht en weinig respectvol tegenover ons.’

Een ander vertelt: ‘Ik mag op mijn werk mijn mobiel niet meenemen, dus ik kan niemand bellen als ik gewond raak. Ik moet maar vertrouwen op de managers, maar die trekken zich nooit iets aan van jouw gezondheid of veiligheid.’

INTIMIDATIE

Bestuurder Maaike Zorgman van FNV Uitkeringsgerechtigden noemt de hele situatie bij Tailsco onacceptabel. ‘Er is sprake van pure intimidatie. Mensen worden toegeschreeuwd en gecommandeerd. Ze werken zich een slag in de rondte en krijgen daarnaast ook nog eens minder dan het wettelijk minimum. Sommigen weten niet of ze genoeg overhouden om van te eten. Het zijn werkende armen. Het is erg lelijk allemaal.’ Tailsco zelf vindt ondertussen dat er weinig aan de hand is. Zorgman: ‘Het bedrijf ontkent alles. Men zegt doodleuk: “Bij ons krijgt niemand een pistool op z’n hoofd. Bewijs het maar.”’

DOOF

Sinds de klachtenregen begon, probeert de FNV tot fatsoenlijk overleg met de directie te komen. Die hield zich doof voor alle kritiek. Pas nadat in mei actie werd gevoerd op de stoep bij Tailsco en bij Nestlé, het moederconcern, mocht de bond aanschuiven. Maar vorderingen zijn amper gemaakt. Zorgman: ‘We hebben een lange lijst verbeteringen ingediend. Ze zeggen dat ze die allemaal gaan bestuderen en er misschien in het najaar op terugkomen. Het is eigenlijk geen normaal gesprek. Ze doen niks zolang ze niet gedwongen worden.’

VERSTOPPERTJE

De makkelijkste oplossing zou zijn wanneer Tailsco gewoon aanschuift bij de cao van grootaandeelhouder Nestlé. Maar die speelt verstoppertje. ‘Toen Tailsco werd opgericht’, zegt Zorgman, ‘kwamen de brieven uit hun hoofdkantoor en stelden ze erg geschrokken te zijn van alle klachten. Nu zeggen ze opeens: “Tailsco is een apart bedrijf, daar gaan wij niet over.” Het is een voorbeeld van hoe bedrijven met schimmige constructies hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen.’

KOPPELBAAS

De boosheid van de bond richt zich ook op het Werkplein van de gemeente Amstelveen. Die stuurde immers mensen uit de bijstand naar Tailsco zonder dat de omstandigheden waren gecheckt. Sommige, vooral oudere uitkeringsgerechtigden, zeggen dat ze het werk fysiek niet aan konden, maar toch werden gedwongen. Zorgman: ‘De gemeente trad op als koppelbaas.’

Inmiddels is de bemiddeling op verzoek van de FNV stopgezet in afwachting van een rapport van de Arbeidsinspectie. Die bracht dit voorjaar een onaangekondigd bezoek aan het bedrijf. Wat de bevindingen waren, wordt vermoedelijk pas na de zomer bekend.

De bond en de SP-fractie in Amstelveen proberen ondertussen bij de gemeente te achterhalen hoeveel geld Tailsco kreeg voor het plaatsen van mensen met een uitkering. De bond vermoedt dat het hele verdienmodel gebaseerd is op ondermaatse beloning en behandeling. De gemeente weigert tot nu toe echter informatie over loonkostensubsidies. Dat zou politiek ‘te gevoelig’ liggen.

ORGANISEREN

FNV Uitkeringsgerechtigden voert de druk op het bedrijf nu verder op. Deze zomer wordt het personeel uitgenodigd voor samenkomsten met de bond. Zo wordt geprobeerd de werknemers te organiseren en de positie tegenover het bedrijf te versterken. Ondanks de angst, lijkt de belangstelling hiervoor groot.

Wil Roode, kaderlid van FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘We gaan heel regelmatig langs. Ze kennen ons inmiddels, de mensen komen iedere keer spontaan naar ons toe om te vertellen wat ze nu weer hebben meegemaakt.’

Deel deze pagina