VOORWOORD

EERLIJK DELEN

‘Armoede voelt als een ketting rond mijn nek’, zegt Cindy Samson in dit nummer. Armoede is meer dan altijd geld tekort. De zorgen, stress en het sociaal isolement die er het gevolg van zijn, trekken een zware wissel op mensen. Alleenstaand moeder Sabrina Adams raakte er zelfs van in een burn-out. ‘Er wordt steeds zo hard aan het elastiekje getrokken dat de rek eruit is gegaan.’ En door de coronacrisis is dit alles nog eens verergerd. Het duwt mensen dieper in de ellende én zorgt voor meer armen. De crisis onderstreept volgens de bond dan ook dat er meer gedaan moet worden om armoede te bestrijden. Niet door nog meer pleisters te plakken met potjes, fondsen en voedselbanken, maar door een structurele eerlijkere verdeling van de welvaart in Nederland, want in een rijk land als Nederland zou niemand in armoede hoeven te leven. ‘Wij willen dat iedereen op of rond het minimum er eindelijk eens op vooruit gaat’, aldus FNV-organizer Luisa Moreno Ruiz. De bond ijvert daarom voor verhoging van het minimumloon van de huidige 10 naar 14 euro per uur waardoor bij behoud van de huidige koppeling ook de uitkeringen zullen stijgen.

FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zich dan ook vierkant achter deze Voor 14-campagne geschaard. En ook jij kunt meedoen, net als Maryam Lebesher die op de cover van deze bijlage staat. Ze gaat samen met vrouwen uit Amsterdam-Noord, gehuld in roze hesjes, de straat op om handtekeningen te verzamelen en te vertellen over de campagne. ‘We moeten zichtbaar worden, ons verhaal vertellen’, aldus de activiste.

Dus, kijk op: www.voor14.nl/uitkeringsgerechtigden en sluit je aan, want, in de woorden van Moreno Ruiz: ‘Als je je organiseert en zichtbaar wordt, kan je overal invloed op hebben.’

Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden