IN 'T KORT

WAT VERANDERT ER IN DE WAJONG?

In mei 2020 heeft de Eerste Kamer de geharmoniseerde Wajongwet aangenomen. De nieuwe wet treedt in januari 2021 in werking, maar de veranderingen in de studieregeling gaan al vanaf september 2020 in. Weten wat er voor jou verandert? De FNV Wajonggroep heeft een factsheet gemaakt waarin alle wijzigingen op een rijtje worden gezet.

OVERSTAPPEN NAAR WAJONGREGELING 2010?

Voor werkende Wajongers kan het financieel gunstig zijn, als ze nog in de oude Wajong vallen (voor 2010) om de overstap te maken naar de Wajongregeling 2010. Hiervoor kan je nog tot 1 oktober een aanvraag indienen bij het UWV.

OVERHEID NEEMT NOG STEEDS TE WEINIG ARBEIDSGEHANDICAPTEN AAN

Nog steeds biedt de overheid te weinig banen voor arbeidsgehandicapten. De overheid had vorig jaar voor 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen moeten zorgen voor mensen met een beperking, maar het waren er nog geen 10.000.

CAO PARTICIPATIEWET WELLICHT STUKJE DICHTERBIJ

De FNV is blij dat nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een cao wil voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. ‘Eindelijk’, verzucht FNV-bestuurder Peter Wiechmann (Sociale Werkvoorziening). ‘We verheugen ons om aan tafel te gaan. De FNV is hier al heel lang klaar voor.’

VAN UITKERING NAAR WERK: WAT BETEKENT DAT FINANCIEEL?

Voor veel mensen die de overstap maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat heeft. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud brengt die in kaart.

BESLAGVRIJE VOET VERHOOGD

Sinds augustus houd je meer geld over om van te leven na een opgelegde boete in de bijstand. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de beslagvrije voet.