MAGAZINE VOOR LEDEN VAN FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN

Maryam strijdt voor een hoger minimum

‘WIJ WILLEN NORMAAL LEVEN, ZONDER ALTIJD GELDZORGEN’