CAMPAGNE VOOR 14

‘WIJ WILLEN DAT IEDEREEN ROND HET MINIMUM EROP VOORUIT GAAT’

Tekst Eva Prins Beeld Dingema Mol

‘CHRONISCH GELDGEBREK GEEFT VEEL STRESS EN SCHAAMTE’

De sector Uitkeringsgerechtigden heeft zich aangesloten bij de FNV-campagne Voor 14 die ijvert voor een hoger minimumloon waardoor ook de uitkeringen zullen stijgen. In Amsterdam-Noord mobiliseren vrouwen, gestoken in roze hesjes, buurtbewoners om mee te doen. Aanvoerster Maryam Lebesher: ‘Dit is belangrijk voor ons allemaal.’

Maryam (46) is al haar hele leven activist. In haar geboorteland Soedan bracht haar strijd voor vrouwenrechten haar als studente elektrotechniek zo in de problemen, dat ze politiek asiel aanvroeg in Nederland – en kreeg. Dat is nu 25 jaar geleden.

HULPVERLENER

Ze leerde de taal, en werkte onder andere bij KPN en Schiphol in de telecommunicatie, vaak als enige vrouw. Tot haar laatste werkgever failliet ging. Sindsdien wijdt ze zich aan wat ook in Soedan al haar missie was: vrouwen (economisch) zelfstandiger maken. Zo organiseert ze onder andere computerlessen voor vrouwen in het buurthuis. En van lieverlee werd ze steeds meer vraagbaak en hulpverlener. Dag en nacht staat ze klaar voor met name migrantenvrouwen die geen instantie weten, kunnen of durven te benaderen. Ze komen bij haar voor een luisterend oor, hulp bij onbegrijpelijke formulieren, op papier of digitaal, op de vlucht voor huiselijk geweld, ‘en laatst zelfs voor een bevalling’, vertelt ze.

ARMOEDE

Veel van de problemen van de vrouwen, meest alleenstaand moeder, komen voort uit of hebben te maken met armoede, weet Maryam, die ook zelf rond moet zien te komen van een bijstandsuitkering. ‘Chronisch geldgebrek en schulden geven veel stress en schaamte, en dat leidt weer tot verder isolement.’ Toen FNV-organizer Isabelle de Klerk in het buurthuis kwam om te vertellen over de campagne Voor 14, hoefde Maryam dan ook niet lang na te denken. ‘Natuurlijk wilde ik meedoen. Dit is belangrijk voor ons allemaal. We hoeven niet rijk te worden, maar we willen wel normaal leven, zonder zorgen of we de vaste lasten en de rekeningen wel kunnen betalen.’

ONGELIJKHEID

De campagne Voor 14 ijvert voor verhoging van het mini­mum­loon met zo’n dertig procent, van de huidige krappe 10 naar 14 euro per uur. Volgens organizer Luisa Moreno Ruiz staat die 14 euro echter voor een groter doel: een eerlijker verdeling van de rijkdom in Nederland. Moreno: ‘We willen het hebben over de ongelijkheid in dit land. We willen inzoomen op de 1 procent die steeds wegkomt met rijker en rijker worden, terwijl miljoenen Nederlanders te weinig geld hebben om rond te komen. 350.000 kinderen groeien op in armoede. Dat is een schande. Zeker als je bedenkt dat Nederland tot de rijkste landen ter wereld behoort. De miljarden die verhoging van het minimumloon kost, kunnen we dan ook best opbrengen, bijvoorbeeld door de rijksten en grote bedrijven meer belasting te laten betalen.’

HOGER SOCIAAL MINIMUM

FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zich aangesloten bij de campagne Voor 14, omdat het ook voor uitkeringsgerechtigden van groot belang is dat het minimumloon naar 14 euro per uur gaat met daarbij de wettelijke koppeling zoals die er nu is. 70 procent van het Wettelijk Minimum Loon is het Wettelijk Sociaal Minimum waarop de meeste uitkeringen gebaseerd zijn. Oftewel: minimumloon omhoog = sociaal minimum omhoog = uitkeringen omhoog!

‘WE WILLEN HET HEBBEN OVER DE ONGELIJKHEID IN DIT LAND’

KOPPELING

Veel uitkeringen, zoals de bijstand, de Wajong en AOW, zijn direct gekoppeld aan het minimumloon. Een verhoging van het minimumloon zal dus met de huidige koppeling ook resulteren in hogere uitkeringen. En dat is hard nodig want de huidige uitkeringen, en ook het minimumloon, zijn onvoldoende om van rond te komen, zoals het Nibud ook al een aantal keer heeft aangegeven. Moreno Ruiz: ‘Wij willen dat iedereen op of rond het minimum er eindelijk eens op vooruit gaat, werkenden en uitkeringsgerechtigden. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen en een fatsoenlijk bestaan. Daarom houden we keihard vast aan de huidige koppeling.’

ROZE HESJES

Maryam heeft als hulpverlener een meer dan fulltimebaan, zij het onbetaald. En nu zet ze zich dus ook in voor Voor 14. Ze vroeg – en kreeg – roze hesjes, mobiliseerde tientallen vrouwen en trekt met hen de buurt in, naar de markt en het winkelcentrum, om over de campagne te vertellen en handtekeningen te verzamelen. ‘We moeten zichtbaar worden, ons verhaal vertellen.’ Ze is zo fanatiek dat ze zelfs op verjaardagen nog handtekeningen verzamelt. Maar ze is ook activist genoeg om te weten dat een verandering als deze niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. ‘Dit vraagt een lange adem.’

POLITIEK

Verhoging van het minimumloon is uiteindelijk een beslissing van de landelijke politiek. Doel van de campagne, die zich als een olievlek door het land verspreidt, is dan ook om de eis in zoveel mogelijk partijprogramma’s te krijgen. Enkele lokale politici hebben zich er al achter geschaard en inmiddels hebben ook acht gemeenteraden, onder andere in Utrecht, Helmond en Nijmegen, zich uitgesproken voor verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitke­ringen met 30 procent. Met een oproep aan de landelijke politiek om zich hier hard voor te maken. Met de verkiezingen in aantocht, volgend jaar maart, en voor die tijd de partijcongressen, zal Voor 14 de druk nog verder opvoeren, zegt Moreno Ruiz, die hiervoor ook graag een oproep doet aan alle uitkeringsgerechtigde leden. ‘Laat je horen en sluit je aan. Als je je organiseert en zichtbaar wordt, kan je overal invloed op hebben.’

DOE MEE

Op www.voor14.nl vind je alles over de campagne Voor 14: het laatste nieuws, verhalen, een overzicht van acties en een aanmeldformulier om mee te doen. Op www.voor14.nl/uitkeringsgerechtigden staat alles over de acties vanuit de sector uitkeringsgerechtigden.

Je aansluiten bij de roze hesjes? Kijk op: www.voor14.nl/roze_hesjes

Deel deze pagina