VOORWOORD

VERMORZELD

Tegenmacht. Het was ongetwijfeld hét woord van de afgelopen maanden. Met dank aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Daarbij ging het over de controlerende rol van het parlement tegenover het kabinet. Voor de echte tegenmacht, die van werknemer versus werkgever, of van burger versus (overheids)instanties, moet je echter niet in de Tweede Kamer zijn, maar bij de bond.

Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, vat het in dit nummer krachtig samen: ‘Werkgevers en overheids­instanties maken aldoor fouten, ontkennen die vaak hardnekkig en vermorzelen vervolgens het individu.’ De toeslagenaffaire was daarvan een tragisch dieptepunt, maar staat helaas niet op zichzelf. Nogmaals Feiner: ‘Het wantrouwen richting burgers zit heel diep in de bestuurs- en uitvoerings­organen.’

En ondanks dat zelfs Rutte nu het nieuwe mantra ‘de menselijke maat’ omarmt – althans in woorden, zal dat wantrouwen niet één, twee, drie verdwenen zijn. Evenmin als de complexe wet- en regelgeving en de gekmakende bureaucratie waar uitkeringsgerechtigden zo vaak in vastlopen. En dan is het fijn dat er een bond is die knokt voor je belangen en die betrokken kaderleden heeft die letterlijk naast je staan.

Zo adviseert vicevoorzitter Kitty Jong mensen die een (her)keuring voor de WIA moeten ondergaan om toch vooral een WAO/WIA-begeleider mee te vragen. En hetzelfde geldt voor de Wajongers die binnenkort bij het UWV een overstapgesprek krijgen. Wat voor verschil de hulp en steun van zo’n deskundig kaderlid kan maken, is te lezen in de rubriek Goed geholpen. Kortom: Lidmaatschap loont, voor dat individu dat vermorzeld dreigt te worden, maar ook voor de noodzakelijke maatschappelijke balans, want zoals het kersverse lid Diana Wolsink zegt: ‘Alleen samen kunnen we een tegenkracht vormen.’

Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden