RECHT & KROM

Regionale mobiliteitsteams:

EXTRA HULP VOOR WERKZOEKENDEN

Ontvang je een uitkering en heb je behoefte aan extra hulp om werk te vinden? Dan kunnen het UWV of de gemeente je vanaf deze zomer aanvullende hulp bieden vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam, waaraan ook de FNV meedoet.

FNV:

'WMO MOET GRATIS VOOR MINIMA'

Door de invoering van een abonnementstarief dreigen veel mensen hun huishoudelijke zorg via de WMO te verliezen. 'Voor mensen met een laag inkomen is 19 euro per maand te veel', schrijft Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden in een opiniestuk in Trouw. De bond wil een nultarief, oftewel gratis WMO voor minima.

WET VERDRINGINGSTOETS EN SUPERSYRI NOG NIET DOOR DE EERSTE KAMER

De Wet Verdringingstoets had de FNV nu eindelijk graag aangenomen zien worden in de Eerste Kamer; het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) oftewel SuperSyri juist niet. Maar beiden zijn nog steeds ‘hangende’ in afwachting van nieuwe onderzoeken en adviezen. En ondertussen moet de behandeling in de Tweede Kamer van de verbetervoorstellen voor mensen met een arbeidsbeperking in de Participatiewet wachten op een nieuw kabinet.

EXCUSES EN HULP VOOR GEDUPEERDE ARBEIDSONGESCHIKTEN IN GRONINGEN

Door een foute werkwijze bij het UWV in Groningen kregen honderden mensen in 2019 eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het leven, maar hetzelfde jaar verloren zij de uitkering weer, of werd die flink verlaagd. UWV-bestuurder Guus van Weelden heeft nu excuses gemaakt en het UWV heeft beloofd ‘alles op alles’ te zetten om deze mensen te helpen.