IN 'T KORT

SAMEN STERK-ONDERSCHEIDING VOOR FNV WAJONGGROEP PLUS

Op 1 mei, de dag van de arbeid, kreeg de FNV Wajonggroep Plus de Samen Sterk-onderscheiding als blijk van waardering voor de (succesvolle) acties en inzet tegen verslechteringen van de Wajong. ‘Dit motiveert enorm om met volle moed te blijven strijden voor de Ideale Wajong’, zegt Remco Kok, één van de leden die de prijs in ontvangst nam.

ZILVEREN SCHOUDERKLOPJE VOOR STRIJDBAAR KADERLID WIL ROODE

Een prijs is er ook voor Wil Roode, strijdbaar kaderlid in Amstelveen. Zij kreeg het Zilveren Schouderklopje voor haar inzet voor een rechtvaardige behandeling van bijstands­gerechtigden en mensen in armoede. ‘Ze blijft onvermoeibaar opkomen voor mensen.’

Chroom-6-schandaal

TILBURG EN NEDTRAIN VOOR DE RECHTER

De gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain moeten – eindelijk – voor de rechter verschijnen vanwege hun rol in het ‘re-integratietraject’ tROM waarbij honderden werklozen zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. Gedupeerden zijn blij, maar hadden graag gezien dat ook afzonderlijke leidinggevenden verantwoording moesten afleggen.

FNV maakt witboek

GEVANGEN IN DE BIJSTAND

Mensen met een chronische ziekte of (arbeids)handicap horen niet in de bijstand. Dat is de boodschap van een witboek dat de FNV samenstelde en inmiddels heeft aangeboden aan Tweede Kamerleden. Het boekje bevat ervaringsverhalen én oplossingen voor een passend vangnet voor deze mensen die vanwege hun gezondheid niet of nauwelijks kúnnen werken.

Harde conclusies LCR-Rapport:

UITKERING + WERK = PROBLEMEN

Ruim 60 procent van de mensen met een arbeidsbeperking die naast een uitkering gaat werken, komt in financiële problemen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): ‘Als verrekenen een beperking is.’

GEÏNTERNEERDE VAKBONDSMAN VENEZUELA VOORGEDRAGEN VOOR FNV VAKBONDSPRIJS

Al tien jaar zit vakbondsman Rodney Álvarez onschuldig en zonder proces in de gevangenis, omdat hij opkomt voor een onafhankelijke vakbeweging in Venezuela. FNV Senioren en FNV Uitkeringsgerechtigden hebben hem voorgedragen voor de FNV Vakbondsrechtenprijs.