MAGAZINE VOOR LEDEN VAN FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN

Remco Kok van de FNV Wajonggroep Plus:

‘WE BLIJVEN STRIJDEN VOOR DE IDEALE WAJONG’