VOORWOORD

KWETSBAREN

Beeld Jeannette Schols

Uiteraard konden ook wij dit nummer niet om de corona­crisis heen. Zeker niet omdat, zoals FNV-vicevoorzitter Kitty Jong ook aangeeft, de meeste klappen voor de zwakkeren zijn. Weliswaar heeft het kabinet de mond vol over ‘het beschermen van de kwetsbaren’, maar daarmee doelt de premier vooral op ouderen. Niet op de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt en al helemaal niet op de mensen zonder werk. Dat worden er ten gevolge van de crisis alleen maar steeds meer, maar (het aanvragen van) bijstand is niet versoepeld. Ook doelt de premier niet op twee miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte, ondanks dat ook zij kwetsbaar zijn. Voor het virus én de economische gevolgen. ‘We worden structureel over het hoofd gezien. Dat irriteert me mateloos’, aldus activist en belangenbehartiger Xandra Koster. Daarom richten wij in dit nummer de schijnwerper juist wél op de mensen die niet worden gezien en gehoord. En we kijken ook vooruit, naar oplossingen en wensen voor een meer crisisbestendiger samenleving. Een eerlijkere verdeling van arbeid, inkomen en kapitaal door bijvoorbeeld een basisinkomen staat daarbij hoog op de verlanglijst van FNV Uitkeringsgerechtigden; de tijd was zelden gunstiger. Xandra Koster hoopt dat de faciliteiten waar mensen met een beperking al jaren vergeefs om vroegen en die nu ineens in sneltreinvaart mogelijk bleken, zoals op afstand werken en digitaal onderwijs in het post-coronatijdperk behouden blijven. En ook Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden, heeft nog wel een wens: ‘We zijn blij dat de regering nu heeft ontdekt dat je ook uitkeringen kan verstrekken op basis van vertrouwen. Laten we dat vasthouden voor álle uitkeringsgerechtigden.’

HARRY ORTMANS

Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden