UITKERINGSGERECHTIGDEN

SERVICE

WAO/WIA-BEGELEIDING

Leden met een Wajong-, Waz-, WAO- of WIA-uitkering kunnen bij de speciaal opgeleide WAO/WIA-begeleiders terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld re-integratie en herbeoordelingen. Indien gewenst, gaan ze zelfs mee naar gesprekken bij bijvoorbeeld het UWV.

RECHT OP EXTRA FINANCIËLE STEUN?

Heb je financiële problemen of vrees je die te krijgen? Kun je nauwelijks rondkomen en/of heb je noodzakelijke uitgaven die je je eigenlijk niet kunt veroorloven? Misschien heb je recht op extra geld van je gemeente of andere instanties. De adviseurs sociale voorzieningen bekijken je financiële mogelijkheden.

CONTACTPERSOON UITKERINGS-GERECHTIGDEN

Voor leden die bijna of net werkloos zijn, is er de contactpersoon uitkeringsgerechtigden (CPU’er). Hij of zij, vaak ervaringsdeskundig, kan vertellen over je rechten, plichten en mogelijkheden. Wil je dat een CPU’er je belt? Mail dan naar cpu@fnv.nl

CONSULENT WERKLOOSHEID

Werkzoekende leden die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan informatie, advies of ondersteuning over hun WW-, I(O)AW- of WWB-uitkering en de zoektocht naar werk, kunnen terecht bij een consulent werkloosheid.

CONTACT EN MEER INFORMATIE

Voor al deze vormen van ondersteuning kan je contact opnemen met het Contact­center via tel. 088 368 0 368.

MIJN FNV

Beheer je gegevens eenvoudig online.