MAGAZINE VOOR LEDEN VAN FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN

Xandra Koster, stem van mensen met een handicap:

‘DE CORONACRISIS BETEKENT EEN ENORME STAP TERUG’