VOORWOORD

STEM SOCIAAL

Werken zonder loon en onterecht worden aangemerkt als fraudeur. Het zijn misstanden in de Participatiewet waar bijstandsgerechtigden geregeld mee te maken krijgen, zo is ook weer te lezen in dit nummer. Zie de verhalen van Renee, Rob en Jan Dirk. Uit hun verhalen vallen drie lessen te trekken: 1. media-aandacht helpt. 2. bezwaar maken helpt. 3. bondslidmaatschap helpt.

En daar valt – zeker in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen – nog wel een les aan toe te voegen: in een sociale gemeente wonen helpt. Dat blijkt wel uit het dubbelinterview met wethouders Esmah Lahlah (Tilburg) en Linda Voortman (Utrecht).

Beiden zoeken de randen van de Participatiewet op – en gaan er soms zelfs overheen, in een poging de scherpste kantjes ervan af te vijlen en maatwerk te bieden. En daarin staan ze niet alleen: er zijn steeds meer gemeenten die zich openlijk uitspreken voor datgene wat de FNV al heel lang bepleit: een minder strenge én hogere bijstand.

Beide wethouders zien daarbij kleine lichtpuntjes in het regeerakkoord. Zo wordt de kostendelersnorm afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar en de mogelijkheid om bij te verdienen in de bijstand verruimd. Ook Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, ziet wel enkele lichtpuntjes in de plannen van Rutte IV, maar ook vooral nog veel vraagtekens. Toch is er hoop dat er met Carola Schouten op Sociale Zaken een iets mildere wind gaat waaien. Het FNV-rapport over de misstanden bij Participatiebedrijf WerkSaam ligt inmiddels op haar bureau – en we zullen haar dit nummer ook toesturen. Stemmen jullie dan op 16 maart sociaal?

Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden

Deel deze pagina