SERVICE

Voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden.


BEGELEIDING BIJ WIA, WAO, WAJONG EN ZIEKTEWET

Leden met een Wajong-, Waz-, WAO- of WIA-uitkering kunnen bij de speciaal opgeleide WAO/WIA-begeleiders terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld reïntegratie en herbeoordelingen. Indien gewenst, gaan ze zelfs mee naar gesprekken bij bijvoorbeeld het UWV.


RECHT OP EXTRA FINANCIËLE STEUN?

Heb je financiële problemen of vrees je die te krijgen? Kun je nauwelijks rondkomen en/of heb je noodzakelijke uitgaven die je je eigenlijk niet kunt veroorloven? Misschien heb je recht op extra geld van je gemeente of andere instanties. De adviseurs sociale voorzieningen bekijken je financiële mogelijkheden.


CONTACTPERSOON UITKERINGS-GERECHTIGDEN

Voor leden die bijna of net werkloos zijn, is er de contactpersoon uitkeringsgerechtigden (CPU’er). Hij of zij, vaak ervaringsdeskundig, kan vertellen over je rechten, plichten en mogelijkheden. Wil je dat een CPU’er je belt? Mail dan naar cpu@fnv.nl


CONSULENT WERKLOOSHEID

Werkzoekende leden die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan informatie, advies of ondersteuning over hun WW-, I(O)AW- of WWB-uitkering en de zoektocht naar werk, kunnen terecht bij een consulent werkloosheid.


LAGERE CONTRIBUTIE?

Uitkeringsgerechtigde leden betalen sowieso een lagere contributie. Het FNV-bestuur heeft nu voor twee groepen (nieuwe) leden een nog lager tarief in het leven geroepen.

Voor (nieuwe) leden die onder de Participatiewet vallen en (nieuwe) leden met een gedeeltelijke Wajonguitkering zonder aanvullend inkomen geldt een aangepast contributiebedrag van 4,31 euro per maand. Dat is ongeveer helft van het normale tarief voor uitkeringsgerechtigde leden. De regeling is ingegaan op 1 januari 2020 en geldt met terugwerkende kracht van maximaal zes maanden. Nieuwe leden worden eerst ingeschreven met het starttarief: vier maanden voor 25 euro. Pas na ontvangst van de bewijsstukken wordt dit aangepast. Met terug­werkende kracht.

Het verzoek voor een tariefswijziging moet telefonisch worden ingediend bij het Contactcenter via tel. 088 368 0 368. De contactcentermedewerker zal dan aangeven welk(e) bewijsstuk(ken) moet(en) worden opgestuurd of doorgemaild. Online of schriftelijk indienen is niet mogelijk.


RECHT OP EXTRA WW?

Heb je recht op meer dan tien maanden WW of WGA? Dan is er een kans dat je na die periode een extra WW- of WGA-uitkering kunt krijgen, de zogenoemde PAWW: Private aanvulling WW en WGA. Dit is het gevolg van afspraken die, dankzij de bond, in sommige sectoren zijn gemaakt. Met de coranacrisis komt dit nu extra goed van pas. Kijk hier voor meer informatie.


OVERHEIDSCOMPENSATIE BIJ OPS

Via het OPS-loket kunnen mensen, die als werknemer aan oplosmiddelen zijn blootgesteld en daardoor de ziekte OPS hebben gekregen, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de overheid. Dit staat los van een eventuele schadeclaim bij de voormalig) werkgever.

OPS is een ziekte die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen. Die zitten bijvoorbeeld in verf, lijm, inkt en schoonmaakmiddelen. Bij langdurig gebruik tasten ze het zenuwstelsel aan, waardoor er hersenschade optreedt. OPS wordt ook wel schildersziekte genoemd, er zijn echter ook andere beroepsgroepen die bloot staan aan oplosmiddelen zoals autospuiters, drukkers, schoonmakers en woningstoffeerders.

SCHADECLAIM EN COMPENSATIE

OPS is een beroepsziekte. Dat betekent dat geprobeerd kan worden de schade te claimen bij de (voormalig) werkgever. FNV-leden kunnen voor hulp hierbij terecht bij het Bureau Beroepsziekte van de FNV of bij een WIA-begeleider. Schade claimen kan in principe tot vijf jaar nadat is vastgesteld dat de gezondheidsschade door het werk is gekomen. Een zogenaamde stuiting (opschorting) kan die verjaringstermijn verlengen.

Los van deze schadeclaim, kent de overheid sinds vorig jaar ook een compensatieregeling. Meld je hiervoor bij het OPS-loket.


MIJN FNV

Beheer je gegevens eenvoudig online. Met een profiel op onze website kun je:

  • je adresgegevens wijzigen;
  • je betaalgegevens wijzigen;
  • je werkgever wijzigen;
  • naar je digitale ledenpas.

Dus verandert er iets in jouw woon-, werk- of betaalsituatie? Maak een profiel aan of log in op www.fnv.nl/mijnfnv


CONTACT EN MEER INFORMATIE

TELEFONISCH CONTACT

Voor al deze vormen van onder­steuning kan je contact opnemen met het Contact­center via tel. 088 368 0 368. Ook met vragen over werk, inkomen, letselschade en lidmaatschap kan je hier terecht. Ma. t/m vrij. 8.30 - 17.30 uur.

PERSOONLIJK GESPREK?

Heb je liever een persoonlijk gesprek op een van onze spreekuurlocaties? In het hele land kun je bij ons terecht tijdens verschillende spreekuren. Bekijk de locaties in jouw regio.

WEBSITE

Meer informatie over de dienst­verlening van de sector Uitkeringsgerechtigden is te vinden op de website: www.fnv.nl/ug. Hier vind je ook het laatste nieuws uit de sector.

Deel deze pagina