RECHT & KROM

Over onderzoek, nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


MEER BAANKANS ZONDER SOLLICITATIE­PLICHT

Het loslaten van sollicitatie­verplichtingen in de bijstand kan op de lange termijn een positief effect hebben op uitstroom naar werk. Dat blijkt uit een vervolg­onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de lange termijn-effecten van de vertrouwensexperimenten in de bijstand die plaatsvonden tussen 2017 en 2019.

Uit een eerdere evaluatie bleek dat een ontheffing van de verplichting om werk te zoeken niet direct een significant effect had op de baankansen van bijstandsgerechtigden. In Utrecht blijkt echter dat er 21 maanden na het einde van het experiment wél een positief effect optreedt: deelnemers in de ontheffingsgroep hebben aanzienlijk vaker betaald werk dan die in de controlegroep. Hoe dat komt, is onduidelijk. In de periode na het experiment zijn de gebruikelijke verplichtingen weer teruggekeerd, maar de onderzoekers suggereren dat de tijdelijke ontheffing misschien toch een blijvend positief effect heeft gehad op de zelfredzaamheid van deelnemers. In Wageningen en Deventer werden geen statistisch significante resultaten gevonden.

Bron: Binnenlands Bestuur


Psychische problemen

OPENHEID KAN JE WERKKANSEN SCHADEN

Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers denkt dat openheid over psychische klachten negatieve consequenties heeft voor hun loopbaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Deze angst lijkt gegrond.

Bijna 70 procent van de Nederlandse werknemers denkt dat na openheid een tijdelijk arbeidscontract niet meer verlengd zal worden en bijna 60 procent denkt dat openheid slecht is voor de promotiekansen. Daarnaast vreest een op de vier werknemers dat mensen in de werkomgeving hen minder leuk zouden vinden. 65 procent zou het een vriend afraden om bij een sollicitatiegesprek open te zijn over het hebben van psychische klachten.

Deze angsten lijken helaas gegrond. Zo zei in een ander onderzoek 64 procent van de leidinggevenden iemand met psychische problemen liever niet aan te nemen. Onderzoeker Iris van Beukering noemde het in een interview op Radio 1 ‘schokkend’ als openheid tot uitsluiting zou leiden. Idealiter zijn werkgevers juist steunend als het niet goed met werknemers gaat, stelt zij. En voelen werknemers zich veilig om hier met hun werkgever over in gesprek te gaan.

Zo’n veilige werkplek is des te belangrijker omdat ruim 40 procent van alle werknemers ergens in zijn leven te maken krijgt met psychische problemen, bijvoorbeeld als gevolg van overbelasting, rouw of echtscheiding. En bij onvoldoende steun leidt dit niet alleen tot veel persoonlijk leed, maar ook tot (onnodig) ziekteverzuim en uitval.

Deel deze pagina