RECHT & KROM

Over onderzoek, nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken.


GEEN VERPLICHTE TERUGVORDERING MEER BIJ FOUT MET UITKERING

Een brede coalitie in de Tweede Kamer wil dat mensen met een uitkering niet langer altijd gestraft worden als ze te veel geld hebben gekregen. In een initiatiefwetsvoorstel dat de ChristenUnie samen met D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA heeft ingediend, wordt geregeld dat gemeenten en uitvoerings­instanties als UWV en SVB meer ruimte krijgen voor maatwerk.

Nu staat in de wet nog dat er altijd geld moet worden teruggevorderd als er iets fout is gegaan bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering, zelfs als de fout bij de uitkeringsinstantie ligt. Vaak wordt er ook nog een boete opgelegd. Dat leidt te vaak tot schrijnende situaties, vinden de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.

FNV Uitkeringsgrechtigden heeft ook al vaak gewezen op de strengheid van de zogenoemde inlichtingenplicht en op hardvochtigheid van het sanctie- en boetesysteem, onder andere in het zwartboek: Boeten zonder schuld. De bond is dan ook blij met de wetswijziging, maar vindt ook dat het voorstel niet ver genoeg gaat. ‘Het begin is er, maar de hele wet moet van tafel als de Tweede Kamer echt werk wil maken van herstel van het vertrouwen’, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden. ‘Ook moet er gekeken worden naar alle mensen die de afgelopen jaren slachtoffer geworden zijn van de hardvochtige wet. Zij hebben recht op herziening van hun zaak en herstel van hun aangedaan onrecht. Een aantal mensen staat nu voorgoed als fraudeur te boek met alle gevolgen van dien.’

Het zwartboek Boeten zonder schuld (pdf) is hier te downloaden.


Sociale minima

DE NATIONALE OMBUDSMAN DOET ONDERZOEK

Zo’n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden en juist zij krijgen te maken met de meest complexe regelingen. Ze raken dan ook regelmatig verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman doet daarom drie onderzoeken naar sociale minima.

Het eerste deelonderzoek is in juni 2021 gestart en richt zich op statushouders. Het tweede onderzoek is in december 2021 gestart en richt zich op jongeren in de bijstand tot 21 jaar en het derde onderzoek is in januari 2022 gestart en betreft jongeren met een beperking in de Wajong of de Participatiewet.

Deel deze pagina