IN 'T KORT

Nieuwsberichten voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden.


Stijgende energieprijzen

‘MEER MAATREGELEN NODIG VOOR MINIMA’

De Landelijke Armoedecoalitie, waar ook de FNV deel van uitmaakt, luidt de noodklok over de explosief stijgende energieprijzen. De algemene verlaging van de energiebelasting en de 200 euro compensatie voor minima schieten volgens de coalitie ernstig tekort.

In een brandbrief aan Carola Schouten, de nieuwe minister voor armoedebeleid, en aan Tweede Kamerleden, verzoekt de coalitie om gerichte compensatie aan mensen met een laag inkomen van wie het verbruik niet, maar de energierekening wel explosief stijgt – soms wel tot 150 euro per maand. ‘De nu ontstane situatie is een uitkomst van structurele problemen: lage inkomens, slecht geïsoleerde woningen en weinig tot geen financiële buffers. We vragen u om met ons te werken aan toekomstbestendig beleid voor deze groep’, aldus de brief.


SYRIËRS LEVEN HET VAAKST IN ARMOEDE

Mensen met een Syrische achtergrond lopen van alle bevolkingsgroepen in Nederland het grootste risico op armoede: ruim zes op de tien heeft een laag inkomen. Dat blijkt uit de vernieuwde wijkmonitor van KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven).

Van de huishoudens met een Nederlandse achtergrond, heeft 5 procent een laag inkomen. Onder Syrische huishoudens is dat maar liefst 61 procent en ook andere vluchtelingen-groepen scoren hoog: Eritrese huishoudens 49 procent, Somalische 45 procent en Iraakse 41 procent. En ook andere migrantengroepen lopen een verhoogd risico op armoede. Ongeveer een kwart van de huishoudens met een Marokkaanse, Bulgaarse of Antilliaanse achtergrond heeft een laag inkomen. De armoede bij de Bulgaarse groep valt op, omdat de werkloosheid met 5,4 procent relatief laag is. Werk is voor hen dus geen garantie voor voldoende inkomen. Bij de Syriërs is daarentegen maar liefst 55 procent werkzoekend. 

Bron: Binnenlands Bestuur


Bijstandsgerechtigden in Den Haag

VELEN MISSCHIEN NOOIT MEER AAN HET WERK

Slechts een op de tien langdurige bijstandsgerechtigden in Den Haag kan aan het werk. De rest van de ongeveer 22.000 cliënten blijft voor langere termijn afhankelijk van een uitkering. Dat is de conclusie van de gemeente na eigen onderzoek.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) is geschrokken van de cijfers. Hij wijst er op dat de gemeente nu maar weinig (wettelijke) mogelijkheden en middelen heeft om hier wat aan te doen. Het landelijke beleid is erop gericht om iedereen fulltime aan het werk te helpen. ‘Maar dat past dus niet goed bij wat deze mensen zelf kunnen.’ Het zijn volgens hem vaak mensen met medische problemen of met een psychische achtergrond. ‘Voor veel mensen zijn andere vormen van meedoen aan de maatschappij nodig. Maar daar heb ik als wethouder nauwelijks de mogelijkheden voor.’

Kapteijns doet daarom een klemmend beroep op het kabinet om de Participatiewet op de schop te gooien. Want die gaat nog steeds uit van de gedachte dat iedereen fulltime aan het werk moet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het met hem eens. Dit probleem doet zich namelijk ook voor in andere steden.

Bron: AD

Deel deze pagina