IN 'T KORT

Nieuwsberichten voor leden van FNV Uitkeringsgerechtigden.


MINISTER BELOOFT LONGCOVIDFONDS VOOR ZORGMEDEWERKERS

Minister Helder heeft in een brief aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat er een Longcovidfonds komt voor zorgmedewerkers. Dit is mede te danken aan voortdurende druk vanuit de FNV en de inzet van zorgmedewerkers die een melding deden bij het FNV Longcovidmeldpunt.

Bij dit meldpunt zijn inmiddels meer dan vierduizend meldingen binnengekomen. Ruim driekwart van de melders heeft al financiële schade ondervonden van hun ziekte, 900 melders zijn binnenkort twee jaar ziek. Zij dreigden dan hun baan te verliezen en in de WIA terecht te komen. De minister heeft nu de toezegging gedaan voor een fonds zodat werkgevers deze werknemers zes maanden langer in dienst kunnen houden.

‘Dat is een belangrijke eerste stap', zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. 'De 900 mensen van wie hun baan op de tocht stond hoeven deze nu niet kwijt te raken. Zij krijgen nu langer hersteltijd. Daarnaast vinden wij de toezegging van de minister ook een belangrijke stap voor erkenning van de ernst en de duur van herstel van long covid. Nu is het aan werkgevers dat zij ook als de donder de aanvraag doen bij het ministerie om hun zieke medewerkers zes maanden langer in dienst te houden.’

Melden kan nog steeds en het meldpunt staat ook open voor mensen met andere beroepen die tijdens hun werk besmet zijn geraakt met corona en daar long covid-klachten aan over hebben gehouden.


NIBUD MAAKT ‘GELDPLAN WERKLOOSHEID’

Als je werkloos wordt, krijg je te maken met een terugval in inkomen. Het Nibud heeft, met hulp van FNV Uitkeringsgerechtigden, een (gratis) geldplan ontwikkeld om inkomsten en uitgaven na werkloosheid (weer) in balans te krijgen. Dat kan geldproblemen voorkomen.

HOE WERKT HET GELDPLAN?

Na beantwoording van een aantal vragen – dit kan anoniem – zie je wat je huidige inkomsten en uitgaven zijn, en wat je inkomsten en uitgaven na werkloosheid zijn. Vervolgens krijg je aanwijzingen om je inkomsten en uitgaven – opnieuw – in balans te krijgen. Hiervoor krijg je een persoonlijk actieplan met concrete stappen. Het geldplan werkloosheid invullen, kan hier.


Menstruatie-armoede

FNV PRESENTEERT RAPPORT

Bijna één op de tien meisjes kan zich geen menstruatiemiddelen veroorloven. Deze vorm van armoede moet breed worden opgepakt door de lokale politiek omdat zij verantwoordelijk is voor het lokale armoedebeleid, zo zei FNV-vicevoorzitter Kitty Jong bij de presentatie van het rapport ‘Weg met menstruatie-armoede’.

Luiers of washandjes – dat gebruikt een vrouw soms als aan het eind van de maand het geld én de mentruatiemiddelen op zijn. Het is een van de schrijnende verhalen in het rapport ‘Weg met menstruatie-armoede (pdf).’

In het rapport dat de FNV samen met het Armoedefonds opstelde, staan een aantal aanbevelingen voor gemeenten. Zo mag aandacht voor dit probleem niet ten koste gaan van andere armoedemaatregelen. Ook moet er aandacht zijn voor keuzevrijheid, waarbij vrouwen en meisjes zelf kunnen beslissen welke producten ze willen gebruiken. Goede voorbeelden die worden genoemd, zijn onder andere de gemeente Den Haag waar samengewerkt wordt met het Armoedefonds en de gemeente Leiden waar meisjes van gezinnen met een laag inkomen cheques krijgen om menstruatieproducten te kopen.

Deel deze pagina