TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

DIT IS WAT PARTIJEN BELOVEN...

Op een aantal belangrijke hoofdpunten van de sociale zekerheid heeft FNV Uitkerings­gerech­tigden de programma’s van de coalitiepartijen plus enkele linkse oppositiepartijen vergeleken. Hieronder zijn ze naast elkaar gezet.

LEGENDA

In lijn met wensen van FNV Uitkeringsgerechtigden

Gedeeltelijk in lijn met wensen

Niet in lijn met wensen

Niets over te vinden in verkiezingsprogramma


WML 14 EURO EN KOPPELING

De FNV wil (zo snel mogelijk) verhoging van het minimumloon naar 14 euro en behoud van de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen.

CDA

Onduidelijk of ze minimumloon wil verhogen.

ChristenUnie

Wil minimumloon verhogen, maar niet naar 14 euro. Handhaaft koppeling.

D66

Wil minimumloon verhogen, maar niet naar 14 euro en laat koppeling voor de helft los.

GroenLinks

Wil minimumloon verhogen naar 14 euro, maar niet op korte termijn. Handhaaft koppeling.

PvdA

Wil minimumloonverhogen naar 14 euro, maar niet op korte termijn. Handhaaft koppeling.

Partij voor de Dieren

Wil minimumloon verhogen naar 14 euro, maar onduidelijk hoe snel. Handhaaft koppeling.

SP

Wil minimumloon verhogen naar 14 euro, maar niet op korte termijn. Handhaaft koppeling.

VVD

Wil minimumloon verhogen, maar niet naar 14 euro. Handhaaft koppeling gedeeltelijk.


WERKNEMERS SERVICE PUNT

Werkgevers hebben een eigen adviescentrum, het Werkgevers Service Punt. De FNV wil dat er een vergelijkbare voorziening voor werknemers komt op een duidelijke locatie, fysiek en digitaal, waar werknemers en werkzoekenden terecht kunnen met vragen over inkomen, werk zoeken of houden en scholing.

CDA

Rol voor de sociale partners (o.a. vakbonden).

ChristenUnie

Geen voorstellen.

D66

Publiek informatie­loket.

GroenLinks

Voorstellen tot een adviespunt.

PvdA

Iedere werkende een loopbaangesprek.

Partij voor de Dieren

Geen voorstellen.

SP

Geen voorstellen.

VVD

Geen voorstellen.


RECHT OP SCHOLING

De FNV wil voor iedere werkzoekende een scholingsvoucher van 2000 euro per jaar.

CDA

Persoonlijke leerrechten.

ChristenUnie

Bij geboorte ontwikkelbudget.

D66

Recht op scholing bij WW.

GroenLinks

Beperkte hulp bij scholing.

PvdA

Budget voor langdurig werklozen en uitzendkrachten.

Partij voor de Dieren

Scholingsvoucher van 2000 euro voor iedere werkzoekende.

SP

Recht op scholing voor iedereen.

VVD

Geen recht.


DE IDEALE WAJONG

Mensen met een arbeidshandicap horen niet in de bijstand. Voor hen moet er weer een (verbeterde) Wajongregeling komen. De FNV Wajonggroep Plus heeft daarvoor een uitgewerkt plan liggen: De Ideale Wajong.

CDA

Geen voorstellen.

ChristenUnie

Geen voorstellen.

D66

Geen voorstellen.

GroenLinks

Onderdelen van ons voorstel overgenomen.

PvdA

Fatsoenlijke werk- en inkomensregeling vanaf 18 jaar, recht op begeleiding.

Partij voor de Dieren

Voorstellen om werk en inkomen te verbeteren.

SP

Arbeidsgehandicapten uit de bijstand en verbeterde regeling.

VVD

Geen voorstellen.


KOSTENDELERSNORM AFSCHAFFEN

Deze ‘samenwoonboete’ moet uit de Participatiewet.

CDA

Niet afschaffen.

ChristenUnie

Deels afschaffen, tot 27 jaar.

D66

Geen voorstellen.

GroenLinks

Voor afschaffing.

PvdA

Voor afschaffing.

Partij voor de Dieren

Voor afschaffing.

SP

Voor afschaffing.

VVD

Niet afschaffen, voor zzp’ers wel afschaffing vermogens-toets.


REGELVRIJE BIJSTAND

FNV Uitkeringsgerechtigden is voor een regelvrije bijstand zolang er geen alternatieven zijn als werk voor iedereen of een basisinkomen.

CDA

Geen voorstellen.

ChristenUnie

Nee, basisbaan.

D66

Bijverdienen tot wettelijk minimumloon, humanere bejegening.

GroenLinks

Op onderdelen versoepeling. Binnen acht jaar een basisinkomen.

PvdA

Afschaffen tegenprestatie en experimenten basisinkomen.

Partij voor de Dieren

Voorstander van een basisinkomen.

SP

Afschaffen werken zonder loon.

VVD

Zelfregie, dus geen hulp of bijverdienen (zonder verrekening).


DE WET BOETE EN FRAUDE MOET WORDEN AFGESCHAFT

Zelfs bij een foutje of vergissing krijgen bijstandsgerechtigden gelijk het label fraudeur en worden ze bestraft met hoge sancties en boetes.

CDA

Fraudewet herzien. Boete op boete tegengaan.

ChristenUnie

Fraudewet menselijker.

D66

Geen afschaffing, oplossing via afschaffen toeslagen.

GroenLinks

Geen voorstellen.

PvdA

Naar een ander systeem, wet aanpassen.

Partij voor de Dieren

Afschaffen wet.

SP

Concrete voornemens voor afschaffing.

VVD

Insteek meer vertrouwen in plaats van wantrouwen.


VERBETERING WW

Verlenging kortdurende WW van huidige drie naar zes maanden. Zie het artikel over een verbeterde WW.

CDA

Geen voorstellen.

ChristenUnie

Geen voorstellen.

D66

Geen verruiming.

GroenLinks

Geen voorstellen.

PvdA

Kortdurende WW naar zes maanden.

Partij voor de Dieren

Geen voorstellen.

SP

Op onderdelen verbeteringen.

VVD

Geen verruiming.


ARBEIDSONGESCHIKTHEID VERBETEREN

De FNV wil 15 procent als ondergrens voor de WIA (in plaats van de huidige 35 procent).

CDA

Geen voorstellen.

ChristenUnie

Alleen algemeen, geen concrete voorstellen.

D66

Verbreding naar zzp, loondoorbetaling voor MKB meer collectief maken.

GroenLinks

Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor iedereen.

PvdA

Algemeen verbetervoornemen, niks over 35procent-grens.

Partij voor de Dieren

Geen voorstellen.

SP

Verbetering in algemene termen.

VVD

Geen enkele verbetering.


AFSCHAFFEN EIGEN RISICO ZORG

Chronisch zieken en beperkten dienen bovendien weer gecompenseerd te worden voor extra medische uitgaven.

CDA

Geen afschaffing.

ChristenUnie

Nee, alleen bevriezen op 385 euro.

D66

Niet afschaffen, zorgpremie halveren.

GroenLinks

Gefaseerd afbouwen eigen risico en zorgpremie naar 10 euro.

PvdA

Afschaffen eigen risico en verlaging zorgpremie.

Partij voor de Dieren

Ja.

SP

Ja.

VVD

Geen afschaffing.

Deel deze pagina