VOORWOORD

STEM!

In Nederland is het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 ingevoerd. In 1919 mochten ook vrouwen in Nederland stemmen. Het algemeen stemrecht is dus slechts 102 jaar oud. En zwaar bevochten. Het doet daarom pijn als wordt gezegd: ‘Stemmen, ik? Ik ga niet stemmen.’ Ja, er wordt soms veel beloofd en weinig geleverd, maar dat mag geen reden zijn om niet te stemmen.

Immers, met jouw stem kan je mede bepalen of de wensen van FNV Uitkeringsgerechtigden realiteit worden. Wat die wensen zijn? Dat lees je in deze speciale verkiezingsbijlage. We willen de Wajong terug voor jongeren met een arbeidsbeperking – zij horen niet in de bijstand. We willen verlenging van de kortdurende WW en instandhouding van de IOW voor oudere werkzoekenden. We willen een menselijke participatiewet die doet wat de naam zegt: mensen uitnodigen om deel te nemen aan de maatschappij. En we willen verhoging van het minimumloon en de uitkeringen zodat er in een rijk land als Nederland geen kind meer hoeft op te groeien in armoede.

Deze speciale bijlage is ook bedoeld om je te helpen bij het maken van een bewuste keuze in het stemhokje. Zo hebben we op een aantal belangrijke hoofdpunten van de sociale zekerheid de programma’s van de coalitiepartijen plus enkele linkse oppositiepartijen naast elkaar gezet. Het gaat echter niet alleen om wat partijen beloven, maar vooral ook om wat ze doen. Daarom lees je ook hoe de diverse partijen afgelopen jaren op moties hebben gestemd die tot doel hadden de sociale zekerheid te verbeteren. Lees, kijk en vergelijk en vooral: Stem!

Harry Ortmans, Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden