IK WIL...

‘INVESTERINGEN IN WAJONGERS’

Tekst Eva Prins Beeld Liesbeth Dinnissen

Lidia van der Klei (34), voormalig voorzitter van de FNV Wajonggroep, roept een volgend kabinet op te investeren in mensen met een beperking of chronische ziekte, in plaats van ze steeds te korten. ‘Niemand kiest voor een beperking of ziekte.’

Sinds oktober vorig jaar werkt Lidia als communicatiemedewerker bij ‘social impact company’ ImPower, twaalf uur per week. Dat is haar max. Want je zie het niet aan haar, maar Lidia heeft al van jongs af aan een beperking: doorlopend pijn aan haar rug en aan haar voeten. ‘Ik ben daardoor vaak en snel moe.’

Werken kost haar dan ook veel energie – en levert financieel weinig op. Toch wil ze het graag. ‘Meedoen in de samenleving, een steentje bijdragen.’ Om dat te belonen en te stimuleren, zou ze graag zien dat Wajongers die werken een bonus krijgen. Dit kabinet deed echter het tegenovergestelde: zij meende werken te stimuleren door juist op de uitkering te korten. In 2018 ging van alle Wajongers met arbeidsvermogen de uitkering van 75 procent van het minimumloon naar 70 procent. Lidia, toen nog voorzitter van de FNV Wajonggroep, heeft daar hard tegen geprotesteerd. Maar het mocht niet baten. Ze kan er nog boos over worden. ‘We hebben het zo goed in Nederland. Waarom dan toch steeds korten op mensen die al zo weinig hebben. En die bovendien heel hard hun best doen, maar het vaak extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat voelt onterecht en onrechtvaardig.’

De korting ziet ze niet teruggedraaid worden, maar een volgend kabinet gaat als het aan haar ligt eindelijk wel eens investeren in Wajongers. ‘In scholing bijvoorbeeld. En goede regelingen en coaching om – in eerste instantie met behoud van uitkering – een eigen bedrijf te starten.’ Daarnaast zou Lidia graag zien dat politieke partijen zelf – en ook de overheid – meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. ‘Dat vind ik heel belangrijk; dat ze zelf het goede voorbeeld geven.’

Deel deze pagina