WAJONG

EN WEER DREIGT DE WAJONG TE VERSLECHTEREN

Tekst Pien Heuts Beeld Jeannette Schols

Als de harmonisatie van verschillende Wajongregelingen door de Eerste Kamer komt, zal het velen niet meer lukken op het minimumloon uit te komen. Op verzoek van onder andere de FNV buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de positie van (jong)gehandicapten op de arbeidsmarkt.

In het kort komt de harmonisatie van de Wajong erop neer dat regelingen die werken aantrekkelijk maken, gaan verdwijnen. Daarmee komt ook een einde aan het perspectief op minimaal het minimumloon als je naar vermogen werkt. Rode draad in het wetsvoorstel is dat alleen het aantal uren dat je werkt nog telt. Of je een medische urenbeperking hebt of een hoger opleidingsniveau weegt niet meer mee. Wajongers die met ingang van de nieuwe wet al werken, behouden hun regelingen tot het moment dat ze (al dan niet gedwongen) van baan veranderen. Als ze ‘in between jobs’ zijn, hebben ze maximaal één jaar recht op een garantiebedrag.


FORSE ACHTERUITGANG

Mensen die nog onder de oude Wajong (van vóór 2010) vallen, verliezen regelingen waardoor ze, als ze niet voltijds werken, tóch 120 procent van het minimumloon kunnen verdienen. Hoger opgeleiden, waarbij het functieloon en dus het salaris naar rato in lijn is met collega’s zonder beperking, verliezen dat ‘garantie-inkomen’ als ze hun huidige baan kwijtraken en niet binnen een jaar ander werk hebben.


MAXIMAAL MINIMUMLOON

Ook Wajongers die tussen 2010 en 2015 zijn ingestroomd verliezen regelingen en daarmee het perspectief op 100 of soms 120 procent van het minimumloon. Kon je je in de oude regeling nog enigszins uit de armoede werken, in de nieuwe geharmoniseerde regeling is het minimumloon het maximaal haalbare. Voor de meeste Wajongers zou dit fulltime werken betekenen – en dat is nou net wat ze vanwege hun arbeidsbeperking niet kunnen. Degenen die na 2015 in de Wajong terechtkwamen en dus geen arbeidsvermogen hebben (anders vallen ze onder de Participatiewet) mogen iets bijverdienen: van elke verdiende euro mogen ze 25 cent houden.

Jurist Martine Schoneveld (52)

Martine werkt sinds 1999 19 uur per week als sociaal raadsvrouw. Daarmee verdient ze rond de
€ 1650 netto. Omdat ze hoog opgeleid is, geldt voor haar de zogeheten regeling maatmanloonwisseling: haar inkomensvoorziening is gebaseerd op wat een valide collega verdient. Hierdoor heeft ze naast haar parttime inkomsten uit arbeid nog recht op een stukje aanvullende Wajong van ongeveer
€ 350 bruto ter compensatie van het verlies aan verdiencapaciteit vanwege haar handicap, een aangeboren botgroeistoornis. Deze maatmanloonwisseling verdwijnt na de harmonisatie.

Pepijn Gansevles (29)

Pepijn, creatief schrijver en eigenaar van bureau ‘Niet normaal’, heeft sinds 2009 een Wajonguitkering. Hij werkte minimaal 28 uur bij een callcenter tot hij vorig jaar overspannen raakte. Hij verdiende daar zo’n € 900 netto per maand en kreeg een aanvulling van € 345 netto vanuit de Wajong. Sinds hij overspannen raakte, heeft hij alleen een Wajong-uitkering van zo’n € 1000 netto, dat is 70 procent van het minimumloon.

Afgelopen november nam een meerderheid in de Tweede Kamer het harmonisatie-wetsvoorstel aan. Het is niet bekend wanneer de Eerste Kamer erover stemt. Weten wat de harmonisatie voor jou betekent? Kijk voor meer informatie op: www.fnv.nl/wajong

Deel deze pagina