VOORWOORD

MENSEN

Beeld Jeannette Schols

‘Laten we vooral voor ogen houden dat het om mensen gaat, niet om getallen’, sprak Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV onlangs op een door de bond georganiseerd symposium over de sociale ontwikkelbedrijven. En dat is precies wat we in dit nummer doen: focussen op mensen. Bijvoorbeeld op de twee miljoen mensen met een beperking die nauwelijks kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Of op de mensen die, zoals de FNV het in een brief aan de Tweede Kamerleden schrijft, ‘als gevolg van de Participatiewet definitief buiten spel zijn komen te staan, in armoede zijn geraakt of alle moed hebben verloren.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor Mikayil Gören. Deze alleenstaande vader van een gehandicapte zoon, kreeg te maken met de kostendelersnorm, een regeling in de Participatiewet die de bond zo snel mogelijk van tafel wil. De moed heeft Gören overigens nog niet verloren. Hij is strijdbaar: hij maakte al drie keer bezwaar tegen zijn gemeente. Alle keren werd hij in het gelijk gesteld. Strijdbaar zijn ook Martine en Pepijn, leden van de FNV Wajonggroep die strijden tegen de harmonisatie van de Wajong, de zoveelste verslechtering van deze uitkering voor jong-gehandicapten.

Nog veel meer verhalen van uitkeringsgerechtigden, zijn te lezen in de eigen evaluatie van de Participatiewet op: www.fnv.nl/evaluatieparticipatiewet en in het witboek dat de bond maakte over de sociaal ontwikkelbedrijven: www.fnv.nl/witboekrechtopwerk. Opdat ook tot politici en beleidsmakers doordringt dat het niet om geld en getallen gaat, maar om mensen.

HARRY ORTMANS

Voorzitter sectorraad FNV Uitkeringsgerechtigden