RECHT & KROM

Over nieuwe wet- en regelgeving en juridische zaken

HUURTOESLAG EN KINDGEBONDEN BUDGET VOOR MEER HUISHOUDENS

De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu inkomensafhankelijk afgebouwd. Hierdoor komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking. Ook komen meer huishoudens in aanmerking voor het kindgebonden budget omdat hiervoor de inkomensgrens is verhoogd.

MENSEN MET BESCHUT WERK
UIT ZICHT VAN GEMEENTE

Mensen met een arbeidsbeperking zijn nog steeds nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in het rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’

NOODSTOP VOOR MENSEN DIE DIEP IN DE SCHULDEN ZITTEN

Er komt ‘ademruimte’ voor mensen die in de schulden zitten en daardoor de zich opstapelende boetes niet kunnen betalen. Een noodstop procedure bij het Centraal Justitieel incassobureau (CIJB) moet voorkomen dat schuldenaren nog dieper in de problemen komen.

WETSVOORSTEL: ARBEIDSGEHANDICAPTEN OP DE ARBEIDSMARKT

Nadat staatssecretaris Van Ark, onder druk van de vakbonden en breed maatschappelijk verzet, haar plannen voor loondispensatie had ingetrokken, kwam ze met een Breed Offensief om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen. Die plannen heeft ze nu als wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. Geplande ingangsdatum: 1 januari 2021.